Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Čtenářství

Čtenářství

Čtenářství
Projekty na podporu četby
Sdružení, kluby, centra
Literární ceny, soutěže
Průzkumy četby
E-knihy
Ostatní
Dokumenty

Čtenářství

Projekty na podporu četby

 • Aktivity SKIP na podporu čtenářství a k propagaci služeb knihoven (Bulletin SKIP 1/2018, .pdf)
 • Bibliohelp - léčba knihou
  Přehled knih vhodných pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou.
 • Březen měsíc čtenářů
  Cíl projektu: Propagace činnosti knihoven, propojení čtenářů, organizací a institucí zabývajících se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani.
 • Celé Česko čte dětem
 • Čítárny
 • ČTESYRÁD
  ČTEnářův SYmpatický RÁDce je aktualizovaná databáze knih k doporučování čtivých knih.
 • Den pro dětskou knihu
  Cíl projektu: Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti, propagace dětské knihy, četby, knihovny.
 • Kde končí svět
  Cíl projektu: Rozvoj a podpora dětského čtenářství, propagace čtenářství a činnosti knihoven, zastřešení a inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven.
 • Knižka pro prvňáčka - Už jsem čtenář
  Cíl projektu: Rozvoj čtenářských návyků žáků již od začátku školní docházky. Akce je určena pro žáky prvních tříd základních škol, které přihlásí veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.
 • Lovci perel
  Cíl projektu: Zábavnou hrou motivovat ke čtení a objevování příběhů. Osvědčený projekt umožňující jednoduše a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování tajemství porozumění textu a rozšiřování obzorů.
 • Noc s Andersenem
  Cíl projektu: Podpora dětského čtenářství. Celostátní akce při níž děti nocují v knihovnách nebo školách, účastní se programu, který daná knihovna připravila, např. hromadně čtou knihy, hrají hry, divadlo a na dobrou noc se čtou pohádky. Akce se koná u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena.
 • Rosteme s knihou
  Kampaň na podporu četby knih.
  Rostík.cz
  webové stránky kampaně určené dětem

Sdružení, kluby, centra

Literární ceny, soutěže

Průzkumy četby

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2018

Výsledky průzkumu České děti a mládež jako čtenáři 2017

Výsledky průzkumu internetoví Češi jako čtenáři 2016

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2013

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2010

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2007

E-knihy

E-knihy a knihovny

Ostatní

Dokumenty

07.01.2020