Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Čtenářství Hlášení o veřejném čtení v knihovně

Hlášení o veřejném čtení v knihovně

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura jako kolektivní správce práv autorů literárních děl a Národní knihovna ČR uzavřely hromadnou smlouvu na veřejná čtení. K 1. 1. 2019 byla uzavřena pozměněná smlouva na veřejná čtení. Změnou je způsob úhrady za licenci, nyní je hrazena částkou odpovídající každému čtenému dílu ve vztahu k celkové délce veřejného čtení a počtu čtených děl. Do formuláře byly přidány pole o celkové délce čtení a číslo akce pro odlišení více akcí konaných v jednom dni. Jednotlivým knihovnám bude k získání licence pro veřejná čtení stačit pouze řádné ohlášení údajů prostřednictvím formuláře přístupného na stránkách Národní knihovny.

Formulář hlášení o uskutečnění veřejné čtení

Pokyny pro vyplnění formuláře:

 1. Do formuláře uvádějte údaje o všech veřejně čtených dílech a jejich autorech, třídění na díla volná či chráněná apod. provede až DILIA.
 2. Na každé čtené dílo vyplňte samostatný formulář.
 3. Důsledně vyplňujte všechny údaje - jsou nezbytné k řádnému získání licence a následnému vyplacení autorských odměn.
 4. Předmětem ohlášení budou všechna veřejná čtení pořádaná pro veřejnost, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
 5. V poli celková délka čtení uvádějte celkovou délku čtení, tedy pokud se četla 2 díla, každé 20 min., tedy celková délka čtení je 40 min. uveďte při vyplnění formuláře 31-60 min. Tento údaj uveďte pro obě díla.
 6. Pokud bude knihovna pořádat veřejné čtení, při kterém bude vybíráno vstupné (tj. bude dosaženo přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu), musí si sjednat licenci na toto čtení přímo s autorem nebo agenturou DILIA, příp. jiným nositelem práv! S žádostí o odbornou pomoc se lze i v tomto případě obrátit na agenturu DILIA.
 7. Pokud autor vyloučí účinky výše uvedené hromadné smlouvy vůči jednotlivé knihovně, nebo pokud si knihovna sjedná s autorem individuální licenční smlouvu, je knihovna autor/ nositel práv povinen oznámit tuto skutečnost DILIA. Formulář vyloučení účinků naleznete na stránkách DILIA .
 8. Předmětem hlášení také není užití autorských děl pro zdravotně postižené podle ustanovení § 38 odst. 1 a 2 AZ č. 121/2000 Sb.
 9. Pokud autor vyloučí účinky výše uvedené hromadné smlouvy vůči jednotlivé knihovně, nebo pokud si knihovna sjedná s autorem individuální licenční smlouvu, je knihovna povinna oznámit tuto skutečnost DILIA prostřednictvím tohoto formuláře. V jeho poslední části je v tomto případě nutno u rubriky "Vyloučení z licence" vyznačit "ano".
 10. Hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění.
 11. Hlášení není třeba vyplňovat v případě, že je pojato jako vyučování ve škole.
 12. Pokud vyplníte hlášení prostřednictvím elektronického formuláře na našich stránkách, nemusíte již odesílat jejich tiskovou podobu do DILIA.
 13. V případě nejasností zašlete dotaz na adresu: vit.richter@nkp.cz nebo dana.smetanova@nkp.cz.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že podle ustanovení § 101 odst. 9 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) mohou autoři udělení licence k veřejnému čtení prostřednictvím DILIA vyloučit, tzn. mohou zakázat čtení svých děl v knihovnách. DILIA bude údaje o autorech, kteří účinky hromadné smlouvy vyloučili, knihovny prostřednictvím NK informovat.

Smlouva včetně příloh je dostupná v Registru smluv

15.02.2019