Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Výstavba a rekonstrukce knihoven Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

Průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven ČR

Zpráva z průzkumu, který uskutečnil Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS v období od 26. 4. do 31. 5. 2016.

V období od 26. 4. do 31. 5. 2016 uskutečnil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven, tj. knihoven provozovaných obcí, městem či krajem. Cílem průzkumu bylo zjistit současný stav prostorového a částečně i technického vybavení knihoven. Průzkumu se zúčastnilo 2 027 knihoven a poboček různých velikostí. Jedná se o reprezentativní soubor dat, který velmi plasticky a podrobně popisuje současný stav.

Národní knihovna děkuje všem knihovnám, pracovníkům knihoven i provozovatelům za jejich aktivní účast v průzkumu.

Shrnutí hlavních výsledků průzkumu (.pdf, 320 kB)

Celková zpráva z průzkumu (.pdf, 2,2 MB)

Výsledky průzkumu - prezentace

03.12.2018