Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod

Evropská směrnice 2019/790

Evropská směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES
20.05.2019

Portál Czechiana

Projekt na zpřístupnění kulturního dědictví téměř za půl miliardy
25.04.2019
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace