Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Připravované legislativní dokumenty Příprava novely Katalogu prací

Příprava novely Katalogu prací

Katalog prací. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě.

Katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě).

Návrh novely Katalogu prací

Od začátku roku 2017 probíhají práce na přípravě novely Katalogu prací pro povolání 2.03.01 Knihovník. Pro tento účel bylo z iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP vytvořeno několik pracovních skupin, které připravily návrh na změny a také výčty činností, které jsou typické pro jednotlivé třídy Katalogu.

Zásadní změnou je opuštění regionálního principu, který v současné verzi katalogu vyjadřuje náročnost vykonávané práce, a tím zařazení činností do jednotlivých platových tříd. Nové katalogové věty jsou navrženy bez ohledu na územní působnost knihovny.

Návrh byl v červnu představen zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí, na jejich doporučení budou práce na návrhu změn pokračovat.

Záznam z jednání se zástupci MPSV o Katalogu prací ze dne 19. 6. 2018 (.docx)

Návrh nových katalogových vět, řazeno podle platových tříd, stav k 6. 12. 2018 (.docx)

Návrh nových katalogových vět, řazeno podle specializace, stav k 6. 12. 2018 (.docx)

 

Kontakt: Ing. Dana Smetanová, e-mail: dana.smetanova@nkp.cz, tel.: 221 663 191

11.12.2018
Kategorie: