Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Připravované legislativní dokumenty Příprava novely Katalogu prací

Příprava novely Katalogu prací

Katalog prací. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě.

Katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě).

Návrh novely Katalogu prací

Od začátku roku 2017 probíhají práce na přípravě novely Katalogu prací pro povolání 2.03.01 Knihovník. Pro tento účel bylo z iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP vytvořeno několik pracovních skupin, které připravily návrh na změny a také výčty činností, které jsou typické pro jednotlivé třídy Katalogu.

Návrh předkládáme ve členění pro jednotlivé typové pozice a ve struktuře: stávající katalogová věta pro povolání 2.03.01 Knihovník v Katalogu prací, třída, návrh změny (nové věty), návrh třídy a další příklady činností, které se váží k dané pracovní pozici a mohly by být využity v doporučení Ministerstva kultury ČR k personální práci v knihovnách.

Obracíme se na knihovny, které využívají pro stanovení platu Katalog prací, zejména na jejich ředitele, vedoucí pracovníky a také na pracovníky knihoven, aby se seznámili s návrhy na změny Katalogu a vyjádřili svůj názor (netýká se knihoven vysokých škol a Akademie věd ČR).

V této fázi věnujte prosím pozornost především návrhům na změny katalogových vět. Příklady činností jsou nyní uvedeny pouze pro přiblížení obsahu katalogových vět, jejich zpřesněním se budeme zabývat  později.

Akvizitér (.xlsx), Katalogizátor (.xlsx), Správce fondu (.xlsx), Služby (.xlsx)

Metodik (.xlsx), Systémový knihovník (.xlsx), Správce digitální knihovny (.xlsx)

Návrh novely Katalogu prací s připomínkami (stav k 1. 12. 2017) (.xlsx)

Návrh novely Katalogu prací po jednání v Brně

4. - 5. prosince 2017 se v Brně v rámci jednání Zaměstnavatelské sekce SKIP uskutečnil workshop věnovaný přípravě novely Katalogu prací. Jedním z prvních výstupů z jednání je návrh na nové katalogové věty nebo jejich změny, který zde předkládáme. Původní soubor byl doplněn o sloupec zdůvodnění, který bude dále zpřesňován a doplňován, a o sloupec vazba na činnost jednotlivých dílčích pozic. V souboru lze filtrovat podle různých kritérií, což umožní přehlednější práci se souborem, např. přehledné seřazení činností pro jednu dílčí typovou pozici.

Katalogové věty se zapracovanými připomínkami z jednání v Brně (stav k 31. 12. 2017) (.xlsx)

Testování v knihovnách

Výsledkem revize Katalogu prací, která probíhala v minulém roce, je návrh změn, který nyní předkládáme.

Rádi bychom ředitele a vedoucí knihoven požádali o pomoc a spolupráci při ověřování dopadu navrhovaných změn. Chtěli bychom, abyste návrhy otestovali v prostředí vaší knihovny. Je důležité, aby testy proběhly v různých typech knihoven a v knihovnách různých velikosti. Podrobné instrukce najdete v souboru Pokyny k testování.

Pokyny k testování (.docx)

Tabulka k vyplnění (.xlsx)

Pomůcka k testování (.xlsx), charakterizuje obsah katalogových vět a uvádí další příklady pro danou třídu a typovou pozici.

Výsledky testování - závěry z jednání ke Katalogu prací ze dne 13. 4. 2018 (.docx)

Kontakt: Ing. Dana Smetanová, e-mail: dana.smetanova@nkp.cz, tel.: 221 663 191

22.06.2018
Kategorie: