Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Připravované legislativní dokumenty Příprava novely Katalogu prací

Příprava novely Katalogu prací

Katalog prací. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě.

Katalog prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a správě).

Návrh novely Katalogu prací

Od začátku roku 2017 probíhají práce na přípravě novely Katalogu prací pro povolání 2.03.01 Knihovník. Pro tento účel bylo z iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP vytvořeno několik pracovních skupin, které připravily návrh na změny a také výčty činností, které jsou typické pro jednotlivé třídy Katalogu.

Zásadní změnou je opuštění regionálního principu, který v současné verzi katalogu vyjadřuje náročnost vykonávané práce, a tím zařazení činností do jednotlivých platových tříd. Nové katalogové věty jsou navrženy bez ohledu na územní působnost knihovny.

Z důvodu požadavku na odstranění regionálního principu navrhujeme i úpravy dvou vět v povolání 2.16.08 Lektor-instruktor, u kterého jsou v platové třídě 9 a 10 uvedeny práce vztahující se ke knihovnám s lokální a regionální působností.

Návrh nových katalogových vět a příklady činností (finální verze návrhu k projednání na MK ČR) (.xlsx)

Soubor obsahuje 10 záložek. První záložka "Knihovnické činnosti - přehled" obsahuje současné katalogové věty (sloupec A), platovou třídu (sloupec B), návrh nové katalogové věty (sloupec C), příklady činností (sloupec D), vazbu na specializaci (sloupec E). 

Příklady činností se vždy vztahují ke konkrétní katalogové větě, nenahrazují ji, upřesňují její obsah, ale nerozšiřují jej.  Není-li uvedena žádná činnost, je znění katalogové věty považováno za dostatečně jasné.

Specializace. Každá katalogová věta je spojena s určitou oblastí knihovnických činností, to je vyjádřeno specializací (sloupec E). Je to pouze orientační kritérium, podle kterého byly rozděleny činnosti do dalších záložek.

Záložky druhá až devátá jsou vyfiltrovány z celkového přehledu tak, aby byl k dispozici celý přehled činností připojený k určité specializaci, např. akvizice, katalogizace atd.

Desátá záložka je věnována definicím některých termínů, které byly užity v popisu katalogových vět a činností.

 

 

Kontakt: Ing. Dana Smetanová, e-mail: dana.smetanova@nkp.cz, tel.: 221 663 191

09.04.2019
Kategorie: