Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Informační materiály a dokumenty Informace z jednání zástupců knihoven a kolektivních správců autorských práv (KS) k podmínkám absenčního půjčování zvukových dokumentů v knihovnách konaného dne 14. 4. 2003 na Ministerstvu kultury

Informace z jednání zástupců knihoven a kolektivních správců autorských práv (KS) k podmínkám absenčního půjčování zvukových dokumentů v knihovnách konaného dne 14. 4. 2003 na Ministerstvu kultury

  1. KS potvrdili, že nadále trvají na svém návrhu ze dne 3.3.2003 (poplatek 10,- až 30,- Kč za výpůjčku podle typu nosiče, výpůjční lhůta 7 dní, odkladná doba 9 měsíců). Do 14 dnů předloží KS Národní knihovně návrh smlouvy o půjčování zvukových dokumentů.
  2. Zástupci knihoven konstatovali, že podmínky nabízené KS jsou pro ně nepřijatelné, protože požadavky podstatně převyšují podmínky obvyklé v EU a v jiných zemích.
  3. Národní knihovna ČR předložila návrh na úhradu odměn autorům za půjčování zvukových dokumentů formou roční paušální platby ve výši cca 4 mil. Kč, která by byla uhrazena ze státního rozpočtu. Další podmínky návrhu: výpůjční lhůta bez omezení, odkladná lhůta 9 měsíců, individuální dohoda KS s knihovnami, které vybírají poplatky o další odměně autorům)
  4. Zástupci KS oznámili, že k návrhu Národní knihovny nemohou nyní zaujmout stanovisko vzhledem k očekávaným volbám nového představenstva Intergramu (28.4.2003).Vyjádří se do poloviny května.
  5. SKIP bude iniciovat novelu autorského zákona. MK ČR plánuje novelu autorského zákona až na rok 2005.
  6. Dosavadní smlouva se SKIPem o půjčování zvukových dokumentů platí, dokud nebude uzavřena nová.

Na jednání byli přítomni:
MK - 1. nám. ministra Ing. Novák, nám. ministra Mgr. Smolíková, Mgr. Koubová (OUK), PhDr. Masopustová, Mgr. Jirsová (SOAP),
Za knihovny - PhDr. Balík (NK ČR), PhDr. Richter (SKIP), Špidlová (Knihovna AV ČR),
Za KS - Ing. Mařan (Intergram), Kurelová (OSA)

06.02.2015