Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Knihovnický kalendář

Knihovnický kalendář 2022

Národní knihovna ČR připravuje další ze série stolních knihovnických kalendářů. Při příležitosti sedmisetletého výročí připojení Chebska k českému státu vydáváme kalendář, v němž bychom rádi připomněli události, místa a osoby významné pro vývoj českých hranic a přeshraniční kontakty od raného středověku po konec 18. století. Tématem nás budou provázet vizuálně zajímavé dokumenty z historických sbírek významných českých knihoven – Národní knihovny v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně, Vědecké knihovny v Olomouci a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni.

Kalendář obálka 2022

OBJEDNÁVKY KALENDÁŘE

Kalendář si může objednat jednotlivec i právnická osoba v jakémkoliv počtu výtisků prostřednictvím objednávkového formuláře níže, a to nejpozději do 9. září 2021.

Cena kalendáře je 55,- Kč včetně DPH. Při dodání poštou bude účtováno balné v částce 10,- Kč a poštovné podle Ceníku služeb České pošty.

Kalendář bude distribuován ve 2. polovině října 2021.

Objednávkový formulář

CHCETE, ABY ODBORNÁ KNIHOVNICKÁ AKCE VAŠÍ KNIHOVNY BYLA UVEDENA V KALENDÁŘI?

Pokud máte pro příští rok již stanoven pevný termín nějaké knihovnické akce (seminář, konference apod.), zašlete její název a termín konání nejpozději do 31. srpna 2021 na e-mail dana.smetanova@nkp.cz.
Musí se ale jednat o definitivní termín!

Děkujeme za Váš zájem.

Kontaktní osoba pro přípravu kalendáře:
Ing. Dana Smetanová, tel. 221 663 191, e-mail: dana.smetanova@nkp.cz
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

--

Ukázky kalendářů vydaných Národní knihovnou ČR

Smetanová, Dana. Jak šel čas se stolním knihovnickým kalendářem. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 3/4 [cit. 2021-07-04]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/780

07.07.2021
Kategorie: