Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Knihovnický kalendář

Knihovnický kalendář 2023

Národní knihovna ČR připravuje další ze série stolních knihovnických kalendářů. Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea.

Stolní kalendář Knižní obálky tří století na rok 2023 představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

OBJEDÁVKY KALENDÁŘE

Kalendář si může objednat jednotlivec i právnická osoba v jakémkoliv počtu výtisků prostřednictvím objednávkového formuláře níže, a to nejpozději do 1. září 2022.
Cena kalendáře je 60,- Kč včetně DPH. Při dodání poštou bude účtováno balné v částce 10,- Kč a poštovné podle Ceníku služeb České pošty.
Kalendář bude distribuován ve 2. polovině října 2022.

Objednávkový formulář

CHCETE, ABY ODBORNÁ KNIHOVNICKÁ AKCE VAŠÍ KNIHOVNY BYLA UVEDENA V KALENDÁŘI?

Pokud máte pro příští rok již stanoven pevný termín nějaké knihovnické akce (seminář, konference apod.), zašlete její název a termín konání nejpozději do 1. září 2022 na e-mail dana.smetanova@nkp.cz. Musí se ale jednat o definitivní termín!

Kontaktní osoba:
Ing. Dana Smetanová, e-mail: dana.smetanova@nkp.cz, tel. 221 663 191,
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

--

Ukázky kalendářů vydaných Národní knihovnou ČR

Smetanová, Dana. Jak šel čas se stolním knihovnickým kalendářem. Bulletin SKIP [online]. 2020, roč. 29, č. 3/4 [cit. 2021-07-04]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:  https://bulletinskip.skipcr.cz/node/780

02.06.2022
Kategorie: