Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Databáze Access – rozšíření

Databáze Access – rozšíření

Databáze MS Access – rozšíření. Zopakování a procvičení stávajících znalostí nástrojů tohoto programu a jejich rozšíření např. o akční dotazy nebo vlastní výpočty ve formulářích a sestavách. Účastníci by se měli seznámit i s principem vytváření maker a možnostmi jejich spouštění.

1. Návrh databáze – jak rozdělit informace do tabulek

2. Relace – propojení tabulek

3. Dotazy

  • Vlastnosti spojení tabulek
  • Vlastnosti dotazu – jedinečné hodnoty
  • Akční dotazy

i) Aktualizační

ii) Odstraňovací

iii) Přidávací

iv) Vytvářecí

4. Výpočty ve formulářích

5. Výpočty v sestavách

6. Automatizace

  • Jednoduchá makra
  • Spouštění maker
31.03.2016