Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Formuláře IPK Hlášení o uskutečnění veřejného čtení

Hlášení o uskutečnění veřejného čtení

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura jako kolektivní správce práv autorů literárních děl a Národní knihovna ČR uzavřely hromadnou smlouvu na veřejná čtení. Od 1. 1. 2019 byla uzavřena nová licenční smlouva na veřejná čtení. Změna spočívá ve způsobu úhrady za licenci, která až doposud byla hrazena jednou paušální částkou za rok. Nově byla nastavena platba za každé čtené dílo ve vztahu k celkové délce veřejného čtení. Úhradu plateb bude stejně jako doposud hradit Národní knihovna ČR, tj. knihoven se změna nijak nedotkne. Do formuláře byla přidána položka o celkové délce veřejného čtení a pořadové číslo akce pro odlišení při konání více akcí veřejného čtení za jeden den. Pokud byste měli s vyplňováním formuláře potíže, odešlete prosím požadované údaje na emailovou adresu dana.smetanova@nkp.cz

Vyplňte číslo včetně spojovníků. Pokud kniha ISBN nemá nebo není uvedeno, vyplňte "nemá".
Rok uvádějte ve tvaru RRRR, pokud není znám, vyplňte: "neznámý"
Zapisujte číslo bez lomítka a bez roku za ním. (číslo najdete v Evidenci knihoven na stránkách Ministerstva kultury, viz. odkaz před formulářem)
"ANO" zatrhněte pouze v případě individuální smlouvy s autorem
slouží k odlišení v případě konání více akcí za jeden den
Celková délka čtení v rámci jedné akce *
vyplňte celkový čas čtení v rámci jedné akce, za jeden den může proběhnout více akcí - viz pole "pořadové číslo akce"
Kolik je deset mínus pět. (zapište číslem)
Oborová brána Knihovnictví a informační věda
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Veřejné informační služby knihoven
Knihovna Plus
Knihovna Revue
Vyhledávání
Informace