Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod docs

docs

 Nadpis   Typ 
Soubor Houkov_vzdlvn.pdf Soubor
Soubor Richter_legislativa.pdf Soubor
Soubor Pillerov_norma.pdf Soubor
Soubor Dilhofov_rdce.pdf Soubor
Soubor Pruckov_vesnickknihovna.pdf Soubor
Soubor V12kni15.pdf Soubor
Soubor V12kni15.doc Soubor
Soubor RegFceVykaz2015.xlsx Soubor
Soubor CADRposlouenbzeADRaEvidenceknihovenMK_Svobodov.pdf Soubor
Soubor KnihovnynaKnihovnyCZ_ADR_NK_23_11_2015.pdf Soubor
Soubor StandardprodoplovnaaktualizaciKF_ed.pdf Soubor
Soubor Richter_porada_23_11_2015.pdf Soubor
Soubor copy_of_zpis_23_11_def..docx Soubor
Soubor AdresarRF2015.xls Soubor
OV_2016 Složka
rkk Složka
Soubor infografika_NK.pdf Soubor
Soubor Friedaenderova.pdf Soubor
Soubor TiskZprava_Cteni_21_3_2016.pdf Soubor
Soubor Travnicek_Cteni_brezen_2016.pdf Soubor
Soubor Dotaznkspokojenostiuivatelknihovny.docx Soubor
Soubor PrzkumspokojenostiDTIAMLDE.docx Soubor
Soubor 2016_Standard_pro_dobry_fond_15_4_2016.docx Soubor
Soubor Knihovní systémy jako služba Soubor
Soubor DotaznikVystavbaVZOR.pdf Soubor
Soubor DoplnInformace2015.doc Soubor
Soubor Zapis_5.5.2016.pdf Soubor
Soubor Pillerov_RF_2015.pdf Soubor
Soubor ed_standard_fond.pdf Soubor
Soubor Richter.pdf Soubor
Soubor Smetanov_projektESF.pdf Soubor
Soubor Svobodov_centrlnadres.pdf Soubor
Soubor Krl__Teplkov_spoluprce_knihoven.pdf Soubor
Soubor Jansov_studijni_pomucky.pdf Soubor
K21 2016 Složka
Soubor AknplanSDG.docx Soubor
Soubor AknplanUsneseni.doc Soubor
Soubor SDG_Proknihovny.docx Soubor
Soubor zprva_RF_2015.pdf Soubor
Soubor copy_of_KnihovnaRoku2016Tisk.doc Soubor
Obrázek knihovny_cj.jpg Obrázek
Soubor RegFceVykaz2016.xlsx Soubor
Soubor knihovny_cj.pdf Soubor
Soubor knihovny_aj.pdf Soubor
Soubor jansova_richter_studijni_pomucky_2016_11_05_v2.pptx Soubor
Soubor Przkum_nvrh.pptx Soubor
Soubor NovelaKZ_24_10_2016.pptx Soubor
Soubor KopieDotaznknavrh.xlsx Soubor
Soubor Rovný přístup - Knihovna přátelská k seniorům Soubor
Soubor copy_of_SekceRF_zpis_11_2016.docx Soubor
Soubor V12kni16.doc Soubor
Soubor V12kni16.pdf Soubor
Soubor SouhlasV12_2015_Knihovny.pdf Soubor
Microsoft Select Složka
Celoživotní vzdělávání Složka
Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Novinka
Soubor copy_of_DVK2017_2018_Silny.pdf Soubor
Soubor copy_of_DVK2017_2018_Slaby.pdf Soubor
Soubor Knihovnické minimum: příručka pro účastníky kurzu Soubor
studijni_pomucky Složka
Soubor Dotaznk2017_Navrh5.pdf Soubor
Soubor DoplnInformace2016.doc Soubor
Soubor Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Soubor
Soubor Dotaznk2017_DEF_8_5_2017.docx Soubor
Soubor 2017_1_budovy.docx Soubor
Soubor Shrnuti_Prostor_2016.pdf Soubor
Soubor Zprava_Prostor_2016.pdf Soubor
Soubor keyissuesinbuildingdesignsk.pdf Soubor
Soubor Dotaznik_Budovy_IFLA_CZ.docx Soubor
Soubor Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf Soubor
Soubor Dotaznik_Budovy_IFLA_CZ2.docx Soubor
Soubor Dotaznik_Budovy_IFLA_CZ3.docx Soubor
Soubor copy_of_Dotaznk2017_DEF_8_5_2017.docx Soubor
Soubor k21_vyuctovani2017.doc Soubor
Soubor Návrh Metodického pokynu MK 2017, Akualizace knihovního fondu Soubor
Soubor pardubice_3_7.xlsx Soubor
Soubor zpis_sekceRF_12_5_2017.docx Soubor
Soubor Budovanikapacit_RF_2017.pdf Soubor
Soubor Regionlnfunkcevroce2016.pdf Soubor
Soubor termny_statistick_semine.pdf Soubor
Soubor Statistika_RF_05_2017.pdf Soubor
Soubor pardubice_13_7.xlsx Soubor
Soubor TheStrategy20172020.pdf Soubor
Soubor pardubice_3_8.xlsx Soubor
Soubor AdresarRF2017.xls Soubor
Soubor 2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf Soubor
Soubor Zprva_RF_2016.pdf Soubor
Soubor pardubice_19_9.xlsx Soubor
Soubor pardubice_25_9.xlsx Soubor
K21 - 2018 Složka
Soubor Standard pro dobrý knihovní fond Soubor
Knihovna roku 2017 Složka
Soubor Zprava_o_ceskem_kniznim_trhu_14-15.pdf Soubor
Soubor Jak_Ctou_Ceske_Deti Soubor
Soubor pardubice_24_10.xlsx Soubor
Soubor copy_of_program_2017.docx Soubor
Soubor 01_RF_Pardubice_2017.pdf Soubor
Soubor 02_Regionln_funkce_knihoven_podmnkch_MSK.pdf Soubor
Soubor 03_REGIONALNI_FUNKCE_RETROSPEKTIVNE_ANEB_CIM_JSME_SI_PROSLI.pdf Soubor
Soubor 04a_PrezentacePardubiceRF2017komplet.pdf Soubor