Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod docs

docs

 Nadpis   Typ 
Soubor Závěrečná zpráva ke Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2017-2020 Soubor
Soubor RF Pardubice 2021_program Soubor
Soubor RF_výroční zpráva_2002 Soubor
Soubor RF_výroční zpráva_2003 Soubor
Soubor RF_výroční zpráva_2004 Soubor
Soubor RF_výroční zpráva_2005 Soubor
Soubor Výroční zpráva o RF 2020 Soubor
K21_2022 Složka
Soubor RF Pardubice 2021_ seznam účastníků Soubor
Soubor Memorandum o spolupráci MK a MŠMT Soubor
Soubor Dotační investiční příležitosti pro knihovny z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, Soubor
Soubor Rozvoj venkovských knihoven v nových operačních programech ve spolupráci s MAS Soubor
Soubor Národní program obnovy a knihovny Soubor
Soubor Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven: aktuality a příklady dobré praxe Soubor
Soubor Projekt „Krajská rodinná politika“ Soubor
Soubor Vše, co jste chtěli vědět o projektu Bookstart S knížkou do života a báli jste se zeptat Soubor
Soubor Jak využívat a obohacovat soubor národních jmenných autorit, Soubor
Soubor Jak se (nejen) roboti zabydleli na Půdě Městské knihovny v Poličce Soubor
Soubor Sledování standardu vzdělávání u pracovníků knihoven Moravskoslezského kraje Soubor
Soubor Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit jako nová regionální služba na příkladu knihoven v Jihomoravském kraji Soubor
Soubor Koncepce rozvoje knihoven: do knihoven a pro knihovny Soubor
Soubor Komunikujeme se starosty Soubor
Soubor Příručka pro začínající ředitele Soubor
Soubor Výsledky průzkumu dostupnosti služeb knihoven osobám se specifickými potřebami v ČR 2020 Soubor
Soubor Udržitelný rozvoj jako komunikační téma českých knihoven. A jak dál? Soubor
Soubor Jak zapojit knihovny do využívání služby DNNT Soubor
Soubor Zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz Soubor
Soubor Nejčastější chyby v žádostech o dotaci (zaměřeno na dotační řízení Knihovna 21. století a VISK 3) Soubor
Soubor Aktualizace profese "knihovník" v Národní soustavě kvalifikací Soubor
Soubor Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven 2020 Soubor
Soubor Standard spokojenosti uživatelů - průzkumy v neprofesionálních knihovnách Zlínského kraje Soubor
Soubor Koha slouží regionům Soubor
Soubor Regionální funkce v systému eVerbis Soubor
Soubor Úvod do library advocacy pro veřejné knihovny Soubor
Soubor Zprva_analza2020_DEF2021_11.pdf Soubor
Soubor Ekosystém Tritius Soubor
Soubor Cosmotron Soubor
Soubor Roční výkaz o knihovně za rok 2021 .pdf Soubor
Soubor Roční výkaz o knihovně za rok 2021 .doc Soubor
Soubor Výkaz RF 2021 - formulář Soubor
Objednávky publikací
  • Časopis Knihovna : knihovnická revue - tištěná verze
  • Renata Fialová - renata.fialova[zavináč]nkp.cz
  • Aktuální číslo: 2021/1