Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury

Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury

Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury

Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny ČR.

KKL je přístupná registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem Národní knihovny ČR nebo uživatelům s denní vstupenkou.

KKL se řídí Knihovním řádem NK ČR.

 1. Uživatel je povinen před příchodem do studovny Knihovny knihovnické literatury (dále jen studovny) odložit svrchní oděv, batohy apod. v šatně knihovny
 2. Před vstupem do studovny jsou uživatelé povinni vypnout akustickou signalizaci mobilních telefonů.
 3. Při vstupu do studovny je uživatel povinen odevzdat platný čtenářský průkaz nebo se prokázat denní vstupenkou.
 4. Vstup do studovny je povolen pouze s psacími potřebami, případně se studijními materiály. Není dovoleno vnášet potraviny a nápoje.
 5. Informace o fondu KKL poskytuje elektronický katalog NK ČR - báze KKL a lístkové katalogy.
 6. Při práci s výpočetní technikou se uživatel řídí Pokyny pro využívání výpočetní techniky a Pokyny pro využívání internetu a elektronických informačních zdrojů v NK ČR
 7. Obsazování počítačů uživateli stanovuje služba dle aktuálního provozu studovny. Služba má právo při obsazování počítačů zohlednit, v jaké míře registrovaní uživatelé počítače v Knihovně knihovnické literatury během daného dne již využili. Registrovaní uživatelé mohou pro práci s internetem využít jednu hodinu denně.
 8. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v NK ČR povoluje služba. Uživatelé se nesmějí napojovat na komunikační síť NK ČR.
 9. Uživatelé mohou ve studovně KKL používat bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi).
 10. Při odchodu ze studovny obdrží uživatel čtenářský průkaz zpět.

V Praze dne 5. 11. 2021

PhDr.Vít Richter
Ředitel Knihovnického institutu
Národní knihovny ČR

05.11.2021