Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Novinky_KKL_archiv Novinky KKL 2019 květen

Novinky KKL 2019 květen

Bild und bibliothek : die graphische Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek, oder, Wie die Kunst in die Bibliothek kam und warum sie dort geblieben ist / Susanne Bieri

Searching the grey literature : a handbook for searching reports, working papers, and other unpublished research / Sarah Bonato

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence / Tomáš Dobřichovský a kol.

Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa / Michal Dragoun

Ten můj font : stručné dějiny typografie v esejích / Simon Garfield

Biblioteka aktywnie promujaca ksiazke dziecieca = libraries promoting children's book / Marlena Geborska

Institutional repositories / compiled and written by Brighid M. Gonzales

Handbuch Informations-kompetenz / herausgeben von Wilfried Sühl-Strohmenger ; unter Mitwirkung von Martina Straub

Informační společnost v číslech 2019 : Česká republika a EU / Český statistický úřad

Challenges and opportunities for knowledge organization in the digital age / edited by Fernanda Ribeiro, Maria Elisa Cerverira

Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské / k vydání připravili Kamil Boldan a Jan Hrdina

Library design for the 21th century : collaborative strategies to ensure success / edited by behalf of IFLA by Diane Koen and Traci Engel Lesneski

National library of Estonia : 1918-2018 / Piret Lotman

Records Classification: concepts, principles and methods : information, systems, context / Umi Asma' Mokhtar, Zawiyah Mohammad Yusof

Ukrajins'ka biblioteka im. Symona Peljury v Paryži : zasnuvanja, rozvytok, dilajnist (1926-1998) / Vasyl' Michal'čuk

Od armarium do kolekcji cyfrowej : ochrona zbiorów bibliotecznych / pod redakcja Ryszarda Nowickiego

650 Jahre Österreichische Nationalbibliothek : Jahresbericht 2018

Periodiká v minulosti a súčasnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

V kavárně Avion, která není / Renata Putzlacher-Buchtová

Becoming metric-wise : a bibliometric guide for researchers / Ronald Rosseau, Leo Egghe, Raf Guns

Library technology planning for today and tomorrow / Diana Silveira

Dějiny rakouské knižní kultury a grafického designu / Libuše Staňková

Le document: communication et mémoire / André Tricot, Gilles Sahut, Julie Lemarié

The impact of print-on-demand on academic books / Suzanne Wilson-Higgins

10.06.2019