Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Novinky_KKL_archiv Novinky KKL 2021 prosinec

Novinky KKL 2021 prosinec

Knihy, ktoré ovplyvnili dejiny / prispievatelia otec Michael Collins a Alexandra Blacková, Thomas Cussans, John Farndon a Philip Parker

Deutsche Nationalbibliothek 2025 : strategischer Kompass

Jak řídit knihovnu : příručka pro začínající vedoucí - ředitele knihoven / na příručce spolupracovali Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba, Marie Šedá

Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech / Michal Dragoun, Adéla Ebersonová, Lucie Doležalová

Electronic legal deposit : shaping the library collections of the future / edited by Paul Gooding and Melisa Tarras

Introduction to knowledge organization / Claudio Gnoli

Handbook bibliometrics / edited by Rafael Ball

Big data : vše o datech - základy a aplikace / Jan Hendl

Libraries and their architecture in the 21st century / edited by Ines Miersch

Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí / Matěj Myška

Informationsethik und bibliothesethik : Grundlagen und Praxis / Herman Rosch

Open heritage data : publishing and using open data for visualization, mapping and mining in cultural heritage institutions / Henriette Roued-Cunliffe

Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy

Standard pro dobrý knihovní fond

Studie o rukopisech

Svobodný přístup k informacím : změny zákona od 24.7.2021

Visual research methods : an introduction for library and information studies / edited by Shailoo Bedi, Jenaya Webb

Sbírka unierzitních tezí z Národní knihovny ČR / Petra Zelenková

03.01.2022