Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Katalog prací

Katalog prací

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 

Katalogy prací ve veřejných službách a správě

Pravidelně aktualizovaný seznam nařízení vlády, kterými se mění katalogy prací a správních činností. Zveřejněno na webu MPSV.

Změny u povolání KNIHOVNÍK a LEKTOR-INSTRUKTOR od 1. 1. 2020

Zásadní změnou u povolání 2.03.01 knihovník je opuštění regionálního principu, který v předešlé verzi katalogu vyjadřoval náročnost vykonávané práce, a tím zařazení činností do jednotlivých platových tříd.

Nové katalogové věty jsou navrženy bez ohledu na územní působnost knihovny. Stoupající náročnost prací v jednotlivých platových třídách je vyjádřena na základě odlišnosti knihoven, jako je jejich velikost, poslání, specializace, rozsah a specializace knihovního fondu, kvalitativně odlišné úrovně zpracování knihovního fondu, nabídka služeb a jejich komplexnost, cílová skupina uživatelů.

Odstranění regionálního principu u povolání knihovník vyvolalo i úpravy dvou vět u povolání 2.16.08 Lektor-instruktor, u kterého byly v platové třídě 9 a 10 uvedeny práce vztahující se ke knihovnám s lokální a regionální působností.

Povolání KNIHOVNÍK a změny u povolání LEKTOR-INSTRUKTOR v Katalogu prací od 1. ledna 2020.

Příklady činností pro jednotlivé katalogové věty30.03.2023