Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Koncepce, strategie, deklarace Vídeňská deklarace

Vídeňská deklarace

Na společné konferenci EBLIDA a NAPLE Fórum, konané ve Vídni v květnu 2009, se dospělo k souhlasu posílit úlohu a potenciál knihovnických služeb v celé Evropě cestou podpory Evropské znalostní společnosti. EBLIDA a NAPLE Forum proto vyzývají Evropskou komisi, aby postupovala dále s využitím následujících doporučení:

  • Bílá kniha "Veřejné knihovny ve znalostní společnosti":

EBLIDA a NAPLE Forum vyzývají Evropskou komisi, aby přijala bílou knihu popisující novou úlohu veřejných knihoven v Evropské znalostní společnosti a doporučující a nabádající členské státy, aby konaly ve prospěch svých knihoven. Bílá kniha by měla být založena, vedle dalších vstupů, na práci skupiny knihoven na vysoké úrovni založené Komisí.

  • Znalostní centrum:

Vyzýváme dále Evropskou komisi, aby založila Evropské znalostní centrum pro veřejné knihovny, jež bude poskytovat koordinované, aktuální a spolehlivé informace o službách veřejných knihoven ve všech členských státech Evropské unie a Evropském hospodářském prostoru a která bude mít základnu u EBLIDA.

  • Projekty financované EU:

Věnovat pozornost projektům financovaným EU, jež podporují rozvoj knihoven smysluplným a udržitelným způsobem. Projekty by se měly zaměřit na rozvoj evropské knihovní infrastruktury, jež by doplňovala stávající projekty s vysokou politickou viditelností. K těmto velmi viditelným projektům na rozvoj digitální knihovny musí být navíc vyvinuta společná infrastruktura pro veřejné knihovny v zájmu urychleného zvládnutí nově vytvořených on-line služeb, podpory aktivního evropského občanství, jakož i poskytnutí široké nabídky možností k učení.

  • Autorské právo:

Zrušit bariéry v Evropské unii, jež jsou v rozporu s myšlenkou rozvoje znalostní společnosti. Je zapotřebí spravedlivá politika v oblasti autorského práva, jež bere v úvahu smysluplná práva držitelů práv, ale která současně zakládá přiměřené výjimky pro práci knihoven.

7. - 8. 5.2009 https://www.naplesisterlibraries.org/

05.10.2023