Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Normy, standardy, doporučení Normy

Normy

Normy týkající se knihovnictví a příbuzných oblastí

Mezinárodní normy (ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci)

Pro knihovnicko-informační praxi jsou podstatné především následující třídy norem:

Dále doporučujeme především třídy:

Doporučujeme také přehled norem vytvořených Technickou komisí 46 Informace a dokumentace.

České normy (ČSN, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)

Od 1.1.2018 přebírá Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Platné i zrušené normy je možné vyhledat mj. podle výše uvedených tříd Mezinárodního třídění norem (International Classification for Standards, ICS).

Výtahy z českých norem týkajících se identifikátorů ISBN, ISSN a ISMN jsou dostupné na webu Národní knihovny ČR.

Internetové normy (IETF, Komise pro technickou stránku internetu; ISOC, Společnost pro internet)

Pro oblast internetu jsou důležité především normy typu RFC (Request for Comments, tj. žádost o připomínky).

Přístup k normám

Tištěné normy (nejenom české, ale i vybrané zahraniční) vztahující se ke knihovnicko-informační praxi najdete i ve fondu Knihovny knihovnické literatury.

Rozsáhlý fond tištěných norem najdete v Národní technické knihovně. U jednotlivých norem je zároveň uveden údaj o tom, zda platí či se jedná o zrušené normy. Údaje o normách lze prohlížet mj. podle českého třídění norem. Doporučujeme zejména následující třídy:

Řada knihoven předplácí databázi ČSN online, viz jejich přehled. Veřejné vysoké školy technického zaměření navíc mohou pro své studenty díky spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu s Českou agenturou pro standardizaci získat přístup zdarma.

Normy jsou k dispozici i přímo v Zákaznickém centru České agentury pro standardizaci (za poplatek), nelze je však volně kopírovat. Od podzimu 2022 je také možné využít e-shop České agentury pro standardizaci.

Internetové normy typu RFC jsou naopak dostupné volně.

Doplňující informace

Přehled národních normalizačních organizací je dostupný na webu ISO. V Evropě působí také Evropský ústav pro telekomunikační normy (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), v USA pak Národní organizace pro normy v oblasti informací (National Information Standards Organization, NISO). Ta své normy, mezi které se řadí i norma vztahující se k protokolu Z39.50 používanému především ke stahování záznamů, zpřístupňuje zdarma.

21.04.2023