Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Měření výkonu a kvality v knihovnách Indikátory

Indikátory

 

Indikátory sledované v benchmarkingu knihoven

Podmínky pro činnost knihovny

1. Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel

2. % obnovy knižního fondu

3. Objem přírůstků na 1000 obyvatel

4. Počet exemplářů docházejících periodik na 1000 obyvatel

5. Počet internetových stanic na 1000 obyvatel

6. Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000 obyvatel

7. Počet studijních míst na 1000 obyvatel

8. Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 obyvatel

9. Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 registrovaných čtenářů

10. Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 návštěvníků

11. Roční provozní doba na 1000 obyvatel

12. % roční provozní doby z celkového pracovního fondu zaměstnanců knihovny

13. Počet hodin pro veřejnost týdně

14. % výdajů na knihovnu z celkových výdajů zřizovatele

Uživatelé, služby

15. Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace

16. Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace mládeže do 15 let

17. Počet návštěv na jednoho obyvatele

18. Počet návštěv na 1 provozní hodinu

19. Počet virtuálních návštěv na obyvatele

20. % návštěvníků internetu z celkového počtu návštěvníků

21. Počet (absenčních) výpůjček na obyvatele

22. Počet výpůjček na registrovaného čtenáře

23. Obrat knihovního fondu

24. Kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel

25. Internetové služby: webová stránka, OPAC, interaktivní funkce, soubor odkazů, virtuální informační služba, elektronické informační zdroje, pro-aktivní informační služby (email, SMS, newsletter)

Financování, výdaje, efektivita

26. Provozní výdaje na 1 návštěvu

27. Celkové provozní náklady v přepočtu na jednoho obyvatele

28. Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční dokumenty) v přepočtu na jednoho obyvatele

29. Náklady na nákup licencí na el. informační zdroje v přepočtu na jednoho obyvatele

30. Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční dokumenty) na výpůjčku

31. % čistých provozních nákladů (bez osobních nákladů a nákladů na knihovní fond) z celkových provozních nákladů

32. % nákladů na pořízení knihovního fondu z celkových provozních nákladů

33. % osobních nákladů z celkových provozních nákladů

34. % získaných dotací a grantů na celkovém rozpočtu knihovny z celkových příjmů na provoz

35. % vlastních příjmů na celkovém rozpočtu knihovny z celkových příjmů na provoz

36. Počet žádanek MVS odeslaných do jiných knihoven na 100 registrovaných uživatelů

21.05.2018