Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Knihovnický kalendář

Knihovnický kalendář 2018

Národní knihovna ČR připravuje vydání stolního knihovnického kalendáře na rok 2018. Výtvarnou složku kalendáře budou tvořit koláže básníka, aforisty, výtvarníka a arteterapeuta Miroslava Huptycha.

 

Kalendář 2018 - obálka1

Objednávky kalendáře

Kalendář si může objednat jednotlivec i právnická osoba v jakémkoliv počtu výtisků prostřednictvím objednávkového formuláře, a to nejpozději do 6. září 2017. Cena je 55,- Kč včetně DPH. Při dodání poštou bude účtováno balné a poštovné dle Ceníku služeb České pošty.

Kalendář bude distribuován v říjnu/listopadu 2017.

Chcete, aby odborná knihovnická akce Vaší knihovny byla uvedena v kalendáři

Pokud máte pro příští rok již stanoven pevný termín nějaké knihovnické akce (seminář, konference apod.), zašlete nám její název a termín konání – nejpozději do 30. srpna 2017. Musí se ale jednat o definitivní termín!

Přehled dosud zaslaných objednávek

Kontaktní osobou pro přípravu kalendáře je Ing. Dana Smetanová, tel. 221 663 191, e-mail: dana.smetanova@nkp.cz, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1.

Ukázky knihovnických kalendářů vydaných Národní knihovnou ČR.

14.06.2017
Kategorie: