Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Adresáře, e-konference Diskusní konference

Diskusní konference

a) Elektronické veřejné konference
b) Elektronické neveřejné konference
c) Vybrané zahraniční diskusní konference
d) Facebookové knihovnické skupiny

 

UPOZORNĚNÍ
Některé konference ČVUT byly přesunuty pod správu Národní knihovny ČR. Jejich seznam najdete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo
V této souvislosti došlo také ke změně adresy pro zasílání příspěvků do těchto konferencí. Nyní je adresa: "název konference"@ekonference.nkp.cz
Příklad: do konference AKM je nyní adresa: akm@ekonference.nkp.cz

Účastníci jednotlivých konferencí budou o této změně informováni e-mailem.

a) Elektronické veřejné konference

AKM
Sdružuje pracovníky z oblasti archivů, knihoven, muzeí, památkové péče, veřejné správy, výzkumu a vývoje a další zájemce o využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví.
Kontaktní osoba: Vít Richter - vit.richter@nkp.cz
Adresa pro zasílání zpráv: akm@ekonference.nkp.cz
Další informace o konferenci a možnost přihlášení najdete na adrese https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/akm

AKVIZICE
Konference Akvizice je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost.
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: akvizice@ekonference.nkp.cz
Informace o konferenci naleznete na adrese https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/akvizice

DISKUSE@MEMORIA.CZ
Konference je určena pracovníkům, kteří se zabývají rukopisy, starými tisky, pracovníkům archivů a muzeí
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Psohlavec (sp@aip.cz, info@memoria.cz)
Pravidla pro přihlášení: na adresu info@memoria.cz zašlete mail, kde v předmětu uvedete "zařadit". Do konference nebudou zařazeny zcela anonymní adresy
Pravidla pro odhlášení: informace dostanete po přihlášení
Poznámka: ruší se diskusní skupiny "digitalizace" a "cnb"

DRTINA
Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch - roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: drtina@ekonference.nkp.cz
Další informace o konferenci na https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/drtina

EKNIHY
Konference EKNIHY informuje o elektronických knihách, čtečkách a souvisejících tématech v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. - roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: eknihy@ekonference.nkp.cz

INFOZDROJE.CZ
Moderovaný distribuční seznam společnosti Albertina Icome Praha s cílem usnadnit orientaci v placených informačních zdrojích
Kontaktní osoba: PhDr. Filip Vojtášek - filip.vojtasek@aip.cz
Přihlášení k odběru distribučního seznamu: https://www.aip.cz/novinky/enovinky/

KATPOL
Příspěvky k tématu katalogizační politiky, mezinárodních standardů a jejich aplikaci v českých knihovnách. Informace o nových problémech řešených v bázi.
Dotazy ke katalogizaci a materiálech vystavovaných na webové stránce NK ČR - https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1
Kontaktní osoba: Jarmila Přibylová - jarmila.pribylova@nkp.cz
Adresa archivu konference: https://lists.cesnet.cz/wws/info/katpol
Adresa pro přihlášení: katpol-subscribe@cesnet.cz
Adresa pro odhlášení: katpol-unsubscribe@cesnet.cz (na obsahu zprávy nezáleží)
případně přes webové rozhraní: https://lists.cesnet.cz/wws/subscribe/katpol

KMS
Konference KMS informuje o aktivitách na podporu čtení v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz
Adresa pro zasílání příspěvků do konference: kms@ekonference.nkp.cz
Více informací o konferenci https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/kms

Knihari
Konference Knihari je určena všem, kteří se věnují umělecké knižní vazbě - informace o seminářích, výstavách apod.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. - roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: knihari@ekonference.nkp.cz
Informace o konferenci:
https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/knihari

KNIHOVNA
Konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference KNIHOVNA - knihovna-request@cesnet.cz
Adresa pro zasílání příspěvků: knihovna@cesnet.cz
Archiv: https://lists.cesnet.cz/wws/info/knihovna
Adresa pro přihlášení: knihovna-subscribe@cesnet.cz
Adresa pro odhlášení: knihovna-unsubscribe@cesnet.cz (na obsahu zprávy nezáleží)
případně přes webové rozhraní: https://lists.cesnet.cz/wws/subscribe/knihovna

KOMIG
Konference je určena k výměně zkušeností z činnosti v muzejních knihovnách, oborová komise chce také prostřednictvím této konference pomáhat muzejním knihovnám praktickými i metodickými radami (jak požádat o grant, knihovní rady muzejních knihoven atd.)
Kontaktní osoba: PhDr. Květa Hartmanová, hartmanova@upm.cz
Adresa archivu konference:
https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/komig
Pravidla pro přihlášení:  na adresu majordomo@ekonference.nkp.cz, zapište do těla zprávy příkaz pro přihlášení - "subscribe komig", pro odhlášení: "unsubscribe komig". V obou případech ponechte předmět prázdný.
Poznámka: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze na svých www stránkách https://www.knihovna.upm.cz v oddíle Muzejním knihovnám zveřejňuje informace z jednání oborové komise a různé zajímavosti pro pracovníky z knihoven muzeí a galerií.

TERMINOLOGIE
Konference pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Citová, DiS. - jaroslava.citova@nkp.cz
Adresa konference: terminologie@ekonference.nkp.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu terminologie-request@ekonference.nkp.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "subscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný.
Pravidla pro odhlášení: na adresu terminologie-request@ekonference.nkp.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "unsubscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný. Příkaz k odhlášení musíte poslat z e-mailové adresy, ze které jste se přihlásili.
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/terminologie

 

b) Elektronické neveřejné konference

ANDERSEN
Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch Roman.Giebisch@nkp.cz
Adresa konference: andersen@ekonference.nkp.cz
Další informace najdete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/andersen

ALEPH-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému Aleph 500
Kontaktní osoba: Ing. Dana Šimková dana@cuni.cz

BEZBARIEROVA

Elektronická konference SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, která slouží pro interní komunikaci a sdílení materiálů a postřehů mezi členy sekce.
Kontaktní osoba: Helena Hubatková Selucká: hselucki@gmail.com
Informace o konferenci naleznete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/bezbarierova
Adresa pro zasílání zpráv: bezbarierova@ekonference.nkp.cz

EIZ
Konference pracovní skupiny pro elektronické informační zdroje na VŠ
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz

 

Expertní rada pro Souborný katalog ČR
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Svobodová, eva.svobodova@nkp.cz

Knihovna

Uzavřená elektronická konference pracovníků Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
Kontaktní osoba - e-mail: tich@uk.zcu.cz

KRAJANÉ

Elektronická neveřejná konference určena pro knihovnice a knihovníky krajanských knihoven v zahraničí a spolupracující knihovny v ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Macháčková

Informace o konferenci: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/krajane

Příspěvky zasílejte na adresu: krajane@ekonference.nkp.cz

 

MASTER
Konference MASTER je určená jen pro účastníky projektu CEE MASTER, aby měli možnost všestranného kontaktu při vzájemné spolupráci.
Kontaktní osoba: Zdenek.Uhlir@nkp.cz

MERENI
Měření výkonu a kvality činnosti knihoven
Kontaktní osoba: Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: mereni@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/mereni

MOZEK
Interní konference klubu dětských knihoven
Kontaktní osoby: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz, Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: mozek@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/mozek

Praha
Interní list pražské organizace SKIP
Kontaktní osoba: PhDr. Hana Nová hana.nova@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: praha@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/praha

REGION
Problematika výkonu regionálních funkcí a poskytování regionálních služeb. Konference je určena pro zástupce krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: region@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/region

STARÉ TISKY
Uzavřená nemoderovaná diskusní skupina věnovaná problematice starých tisků, jejich katalogizaci a souvisejícím tématům
Přihlášení: přihlásit se lze na majordomo@vkol.cz zasláním e-mailu s textem Subscribe staretisky <vas-email>
Poznámka: vlastní příspěvky se posílají na adresu staretisky@vkol.cz

SKIP
Elektronická konference určená všem individuálním a institucionálním členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Příspěvky zasílejte na adresu: skip@ekonference.nkp.cz
Informace: https://www.skipcr.cz/clenstvi/elektronicke-konference
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz a Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz

Skipjc
Konference SKIPJC je určena pro knihovnice, knihovníky a knihovny z jihočeského SKIP
Příspěvky zasílejte na adresu: skipjc@ekonference.nkp.cz
Více informací: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/skipjc

Skipsc
Interní list středočeské organizace SKIP
Kontaktní osoba: Hana Tůmová, tumova@knihovnaneratovice.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/skipsc

SKIP10
Uzavřená a moderovaná konference pro členy SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Přispívat do ní mohou pouze přihlášení a moderátorem schválení členové

  • Přihlášení do konference: odešlete prázdný e-mail na adresu konference-subscribe@skip10.cz
  • Zasílání příspěvků: zaslání příspěvku do konference provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu konference@skip10.cz
  • Odhlášení z konference: odhlášení z konference SKIP10 provedete zasláním prázdného e-mailu na adresu konference-unsubscribe@skip10.cz

SUALEPH
Výměna zkušeností a informací mezi uživateli knihovního systému ALEPH
Kontaktní osoba: Martin Vojnar vojnar@vkol.cz

TEOS

Konference TEOS funguje jako diskusní skupina pro pracovníky knihoven teologických škol, klášterních knihoven, církevních či farních knihoven, případně dalších typů knihoven zaměřených na teologickou nebo náboženskou literaturu. Je využívána k diskusím a dotazům týkajícím se teologické literatury nebo různých aspektů práce teologických knihoven, zasílání informací o zajímavých akcích či projektech, nabídce duplikátů teologické literatury a různým dalším formám vzájemné spolupráce.
Informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/teos

TINLIB-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému T-Series
Kontaktní osoba: Ing. Dana Šimková dana@cuni.cz

UKR
Konference je určena členům Ústřední knihovnické rady
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/ukr

Ulskip
Konference členů SKIP - Severočeský kraj
Příspěvky zasílejte na adresu: ulskip@ekonference.nkp.cz
Další informace: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/ulskip

VEREJNAKNIHOVNA

Elektronická konference SKIP Sekce veřejných knihoven slouží pro interní komunikaci a sdílení materiálů a postřehů mezi členy sekce.

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Jarkulišová: sefova@knihovna-kh.cz

informace o konferenci naleznete na adrese: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/verejnaknihovna

Adresa pro zasílání zpráv: verejnaknihovna@ekonference.nkp.cz

VVSKIP

Určena všem členům ústředních a regionálních orgánů Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz
Více informací: https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/vvskip

VYCHOVA
Konference je určena členům pracovní skupiny pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (tato skupina je pracovním orgánem oborové sekce Rady vysokých škol pro vysokoškolské knihovny)
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Bělohoubková lenka.belohoubkova@vse.cz

VYSKA
Konference je určena pracovníkům vysokoškolských knihoven
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference VYSKA - vyska-request@cesnet.cz

VZDELAVANI

Konference VZDELAVANI funguje jako diskuzní skupina pro pracovníky knihoven, které zajímá problematika oborového vzdělávání. K hlavním tématům patří zejména diskuze nad současnými vzdělávacími programy na regionální a národní úrovni s přihlédnutím na legislativní rámec, možnosti vzdělávání pracovníků v rámci konkrétních programů, podprogramů a jejich projektů, možnost celoživotního vzdělávání atd.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz
Další informace https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/vzdelavani

ZAMESTNAVATEL

Elektronická konference „Zaměstnavatel“ vznikla z iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP. Konference slouží pro konzultace, diskuze a sdílení zkušeností související s řízením knihoven. Věnuje se problematikám, které zajímají knihovny a jejich management z pohledu zaměstnavatele – pracovní právo a lidské zdroje, management, legislativa související s chodem knihoven, kolektivní vyjednávání, kulturní politika, zahraniční zkušenosti, spolupráce s UZS, atd.
Více informací o konferenci

DISKUZNÍ SKUPINA KNIHOVNY AKADEMIE ČR
Více informací o konferenci

c) Vybrané zahraniční diskusní konference

d) Facebookové knihovnické skupiny

17.08.2023