Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Mezinárodní doporučení 10 doporučení k postupu při realizaci činnosti veřejné knihovny / Aktualizujte vaše knihovny

10 doporučení k postupu při realizaci činnosti veřejné knihovny / Aktualizujte vaše knihovny

(Překlad z angl. originálu 10 ways to make a public library work / Update your libraries zveřejněného na http://www.ifla.org/en/publications/10-ways-to-make-a-public-library-work-update-your-libraries)

Principy činnosti veřejné knihovny jsou základem Manifestu o veřejných knihovnách UNESCO z roku 1994. Tento manifest je všeobecným rámcem, který vyjadřuje základní cíle, které by měly veřejné knihovny mít na zřeteli a služby, které musejí být rozvíjeny, aby byl poskytnut všeobecný přístup k informacím v celosvětovém měřítku. IFLA a UNESCO chápou, že knihovny a obecní zastupitelství potřebují směrnice na pomoc standardní realizaci principů Manifestu. Sekce IFLA zpracovaly k poskytnutí několik směrnic včetně doporučení, nejlepších příkladů z praxe a standardů za účelem zlepšení služeb knihoven. Během několika minulých let byly zpracovány následující směrnice:

Sekce veřejných knihoven IFLA nyní zpracovala některá další doporučení jako doplňky k Manifestu veřejných knihoven, tak aby veřejné knihovny mohly poskytovat v 21. století služby s využitím moderních technologií, které jsou dostupné od roku 1994. Doufáme, že s námi sdílíte přesvědčení, že naše veřejné knihovny hrají důležitou roli v rozvíjejícím se světě internetu a poskytování digitálních dokumentů. Dovednosti personálu knihoven musí být kontinuálně rozvíjeny a zlepšovány, ale my věříme, že míra úspěšnosti veřejné knihovny a její role s těmito technologiemi v několika příštích letech bude označena za klíč k bráně k nové celosvětové komunitě. Musíme být "stateční" a navrhovat nové myšlenky a koncepce zlepšování služeb knihoven.

 1. Rozvíjejte výstavbu knihoven s důrazem na komunitní/kulturní prostory a ne jen jako fyzická skladiště poznatků

 2. Rozšiřujte služby s využitím Web 2.0 a se zřetelem k Web 3.0 a 4.0

 3. Spojte se s obcemi a vzdělávejte a školte občany. Knihovníci a informatici mohou vystupovat jako pedagogové či osobní poradci v oblasti poznatků a nejen jako majitelé klíčů nebo "hlídači" internetu

 4. Rozvíjejte "celosvětovou moudrost" - celosvětové poznání a porozumění vytvářením mezinárodních kulturních cest na WWW.

 5. Spolupracujte v mezinárodním měřítku na odstraňování bariér a cenzury při respektování všech kulturních specifik

 6. Podporujte celoživotní vzdělávání a školení personálu a stimulujte jej k proaktivitě

 7. Rozvíjejte naše digitalizované služby a znalosti, vědomosti, vzdělávání a informace rozmanitými formami - budujte hybridní knihovny

 8. Zlepšujte dostupnost katalogů a databází zvláště se zřetelem ke zrakově postiženým uživatelům

 9. Vytvářejte národní a mezinárodní standardy vztahující se k prostředí internetu

 10. Propagujte knihovny jako "živá prostředí", a ve spolupráci s archivy, muzei a ostatními knihovnami budujte kombinovaná zařízení: "kombinované knihovny".

Sekce IFLA pro veřejné knihovny. 2009

10.02.2015