Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Mezinárodní doporučení Výběr aktuálních doporučení, směrnic a stanovisek IFLA

Výběr aktuálních doporučení, směrnic a stanovisek IFLA

Rešerše obsahuje záznamy z názvu obvykle odkazující na informativní stránku dokumentu na serveru IFLA www.ifla.org, někdy přímo na text dokumentu v angličtině, podle způsobu zveřejnění na stránkách IFLA. Pod názvem jsou odkazy na dohledané plné texty, především ty, které jsou k dispozici ke stažení přímo na serveru IFLA, většinou ve formátu pdf, v některých případech i z jiných zdrojů: převážně se jedná o anglické originály, německé překlady, ale také české a slovenské překlady. Pod záhlavími jsou rovněž uvedeny katalogizační záznamy se signaturami dokumentů, které jsou uloženy ve fondu Knihovny knihovnické literatury KI NK ČR. Členění rešerše do kapitol odpovídá tématickému členění sekcí, skupin, programů apod. IFLA odpovědných za zpracování a zveřejnění dokumentů. Obsah je členěn abecedně, dle českých znění, vlastní text rešerše pak podle anglických znění názvů kapitol.

Obsah

Abecední seznam

 • Autorské právo a další legislativa (Copyright and other Legal Matters)
 • Autorské právo - omezení a výjimky v knihovnách a archivech (Copyright Limitations and Exceptions for Libraries & Archives)
 • Celoživotní vzdělávání knihovníků (Continuing Professional Development and Workplace Learning)
 • Digitální knihovny (Digital Libraries)
 • E-půjčování (eLending)
 • IFLA a Mezinárodní asociace vydavatelů (IFLA and the International Publishers' Association)
 • Informační gramotnost (Information Literacy)
 • Informační společnost (Information Society)
 • Katalogizace (Cataloguing)
 • Knihovnické služby pro lidi se speciálními potřebami (Library Services to People with Special Needs)
 • Knihovnické a výzkumné služby pro parlamenty (Library and Research Services for Parliaments)
 • Knihovnické služby pro multikulturní společenství (Library Services to Multicultural Populations)
 • Knihovní budovy a zařízení (Library Buildings and Equipment)
 • Knihovny, archivy, muzea, památky a sídla (Libraries, Archives, Museums, Monuments & Sites (LAMMS)
 • Knihovny pro děti a mládež (Libraries for Children and Young Adults)
 • Knihovny, rozvoj a Agenda 2030 OSN (Libraries, Development and the UN 2030 Agenda)
 • Knihovny sloužící osobám s poruchami čtení (Libraries Serving Persons with Print Disabilities)
 • Národní organizace a mezinárodní vztahy (National Organizations and International Relations)
 • Obsahová analýza dokumentů a věcná katalogizace (Subject Analysis and Access)
 • Ochrana a konzervování knihovních fondů (Preservation and Conservation)
 • Poskytování dokumentů a sdílení knihovních fondů (Document Delivery and Resource Sharing)
 • Různé
 • Řízení knihovnických spolků (Management of Library Associations)
 • Standardy (Standards)
 • Statistika a měření výkonnosti (Statistics and Evaluation)
 • Svobodný přístup k informacím a svoboda projevu (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)
 • Školní knihovny (School Libraries)
 • Veřejné knihovny (Public Libraries)
 • Ve v@ší knihovně - Kampaň pro knihovny světa (@your library - Campaign for the World's Libraries)
 • Vzácné a speciální knihovní fondy (Rare Books and Special Collections)
 • Vzdělávání a odborná příprava (Education and Training)
 • @your library - Campaign for the World's Libraries (Ve v@ší knihovně - Kampaň pro knihovny světa)

   

  The Campaign for the World Libraries Guide

  https://www.ifla.org/files/assets/at-your-library/guide/campaign-world-libraries-guide.pdf

  Cataloguing (Katalogizace)

   

  Definition of FRBRoo: A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/FRBRoo/frbroo_v_2.4.pdf


  Definition of PRESSoo: A conceptual model for Bibliographic Information Pertaining to Serials and Other Continuing Resources

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/PRESSoo/pressoo_v1-3.pdf


  Full ISBD Examples (2013)

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-examples_2013.pdf


  Functional Requirements for Authority Data (2009)

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2013.pdf


  Guidelines for Authority Records and References (2001)

  Guidelines for authority records and references / [IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main]. -- 2nd ed. / revised by the IFLA Working Group on GARE Revision. -- München : Saur, 2001. -- 46 s.. -- (UBCIM Publications - New Series / ed. by Marie-France Plassard ; Vol. 23)
  ISBN 3-598-11504-0
  Signatury: * Od 33.878

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/23.pdf


  Guidance on the Structure, Content, and Application of Metadata Records for Digital Resources and Collections

  https://archive.ifla.org/VII/s13/guide/metaguide03.pdf


  Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays (2005)


  Guidelines for translations of the IFLA ISBD namespace in RDF (2015)

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/guidelines-ifla_isbd-namespace-translation-_v.1.0_april2015.pdf


  Guidelines for Use of ISBD as Linked Data (2016)

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/guidelines-use-isbdld_082016.0.pdf


  IFLA Library Reference Model (LRM)

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017.pdf


  International Standard Bibliographic Description (2011)


  ISBD: International Standard Bibliographic Description Consolidated Edition

  ISBD - International standard bibliographic description : consolidated edition / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. -- Berlin : De Gruyter Saur, 2011. -- 284 s.. -- (IFLA series on bibliographic control ; vol. 44)
  ISBN 978-3-11-026379-4
  Signatury: * Odaa 38.832


  Statement of International Cataloguing Principles (ICP) 2016

  https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf


  Structures of Corporate Name Headings (2000)

  Continuing Professional Development and Workplace Learning (Celoživotní vzdělávání knihovníků)

   

  Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices

  https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development-de.pdf

  IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Practices

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/februar/15.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/cpdwl/guidelines/ifla-guidelines-for-continuing-professional-development-de.pdf

  Copyright and other Legal Matters (Autorské právo a další legislativa)

   

  Background Paper on e-Lending (2012)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla-background-paper-e-lending-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla-background-paper-e-lending-de.pdf

  Guiding Principles for IFLA’s position concerning international treaties relating to Traditional Cultural Expressions (2012)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/guiding_prinicples_on_ip_and_genetic-resources_traditional_knowledge_and_folklore.pdf

  IFLA Licensing Principles (2001)

  https://www.ifla.org/DE/publications/node/9128

  The IFLA Position on Copyright in the Digital Environment (2000)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/pos-dig-sk.pdf (slovensky)

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/april/11.pdf

  The IFLA Position on Public Lending Right (2016)

  IFLA Position on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (2010)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ACTA-statement-en.pdf

  The IFLA position on the Geneva Declaration on the Future of WIPO (2004)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ifla-position-on-geneva-declaration-2004-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ifla-position-on-geneva-declaration-2004-sk.pdf (slovensky)

  IFLA Statement on Government Provision of Public Legal Information in the Digital Age (2016)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla-statement-on-public-legal-information-and-annex.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla-statement-on-public-legal-information-and-annex-de.pdf

  IFLA Statement on Legal Deposit (2011)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla_statement_on_legal_deposit.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla_statement_legal_deposit_sk.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla_statement_legal_deposit_sk.pdf (slovensky)

  IFLA Statement on Net Neutrality and Zero-Rating (2016)

  IFLA Statement on Open Access

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access-sk.pdf (slovensky)

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2012/april/03.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-open-access.pdf

  IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/open-access-scholarly-lit-sk.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/publications/ifla-statement-on-open-access-to-scholarly-literature-and-research-documentation?og=29

  IFLA Statement on Orphan Works (2011)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla_statement_on_orphan_works.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla_statement_orphan_works_de.pdf

  IFLA Statement on Technological Protection Measures, and the Proposed Integration of Encrypted Media Extensions into the HTML Standard (16 July 2017)

  IFLA Statement on Text and Data Mining (2013)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/iflastatement_on_text_and_data_mining.pdf

  IFLA Statement on the Right to be Forgotten (2016)

  Library-Related Principles for the International Development Agenda of the World Intellectual Property Organization (2005)

  https://www.ifla.org/DE/publications/bibliotheksbezogene-prinzipien--f-r-die-internationale-entwicklungs-agenda-der-weltorganisation-f-r-geistiges-eigentum--2005-

  Library statement on Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) negotiations (2012)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/ifla-tppa-statement.pdf

  Limitations and Exceptions to Copyright and Neighbouring Rights in the Digital Environment: An International Library Perspective (2004)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/position_papers/ilp.pdf

  Statement of Principles on Copyright Exceptions and Limitations for Libraries and Archives (2009)

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/statement-of-principles-sccr20.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/statements/statement-of-principles-sccr20-de.pdf

  Copyright Limitations and Exceptions for Libraries & Archives (Autorské právo - omezení a výjimky v knihovnách a archivech)

   

  Getting Marrakesh Ratification Right – a Toolkit

  https://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/marrakesh_toolkit.pdf

  Treaty Proposal on Copyright Limitations and Exceptions for Libraries and Archives, Version 4.4

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-limitations/tlib_v4_4.pdf

  Digital Libraries (Digitální knihovny)

   

  IFLA/UNESCO Manifesto for Digital Libraries

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_IFLA_pro_digitalni.htm (česky)

  Document Delivery and Resource Sharing (Poskytování dokumentů a sdílení knihovních fondů)

   

  Guidelines for Best Practice in Interlibrary Loan and Document Delivery

  https://www.ifla.org/files/assets/docdel/documents/guidelines-best-practice-ill-dd-cs.pdf (česky)

  IFLA loan/photocopy request form

  Education and Training (Vzdělávání a odborná příprava)

   

  International Guidelines for Equivalency and Reciprocity of Qualifications for LIS Professionals (Draft)

  https://www.ifla.org/files/assets/set/Guidance_document_for_recognition_of_qualifications_2009-3.pdf

  eLending (E-půjčování)

   

  IFLA Principles for Library eLending

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/principles-for-library-elending-rev-aug-2013.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/documents/principles-for-elending-de.pdf

  Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (Svobodný přístup k informacím a svoboda projevu)

   

  The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/IFLAglas.htm (česky)

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/glasgow-declaration-sk.pdf (slovensky)

  IFLA Internet Manifesto

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-2014.en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-2014-de.pdf

  IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2012/oktober/04.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/publications/node/11092

  IFLA Statement on Access to Personally Identifiable Information in Historical Records

  IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/iflastat_cz.pdf (česky)

  IFLA Statement on Privacy in the Library Environment

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-privacy-in-the-library-environment.pdf

  https://www.ifla.org/DE/node/9823

  IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-guidelines-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-guidelines-de.pdf

  Internet Manifesto 2014

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-2014.en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/internet-manifesto-2014-de.pdf

  Statement on Libraries and Sustainable Development (August 2002)

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/ifla-statement-sustainable-development-sk.pdf (slovensky)

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2010/oktober/17.pdf (slovensky)

  IFLA and the International Publishers' Association (IFLA a Mezinárodní asociace vydavatelů)

   

  IFLA/IPA Joint Statement on Retraction or Removal of Journal Articles from the Web

  Joint IFLA/IPA statement on Freedom of Expression on the Internet

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/12.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/files/assets/ifla-ipa/statements/internet-freedom-of-expression-sk.pdf (slovensky)

  Joint Statement on Freedom of Expression

  https://www.ifla.org/files/assets/ifla-ipa/statements/freedom-of-expression-sk.pdf

  Preserving the Memory of the World in Perpetuity: a joint statement on the archiving and preserving of digital information

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2012/jul_august/05.pdf (slovensky)

  Information Literacy (Informační gramotnost)

   

  Guidelines for Information Literacy assessment

  https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-guidelines-2004-en.pdf

  Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning

  https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-de.pdf

  IFLA Media and Information Literacy Recommendations

  https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/media-info-lit-recommend-de.pdf

  Information Society (Informační společnost)

   

  Alexandria Manifesto on Libraries, the Information Society in Action

  https://www.ifla.org/files/assets/wsis/Documents/alex-manifesto-libs-info-society-sk.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/DE/publications/node/8947

  The IFLA Position on Internet Governance

  Libraries, Archives, Museums, Monuments & Sites (Knihovny, archivy, muzea, památky a sídla)

   

  Statement of Principles on Global Cross Sectoral Digitisation Initiatives

  https://www.ifla.org/files/assets/lamms/documents/Statement%20of%20Principles%20on%20Global%20Corss%20Sectoral%20Digitisation%20Initiatives.pdf

  Libraries, Development and the UN 2030 Agenda (Knihovny, rozvoj a Agenda 2030 OSN)

   

  IFLA Manifesto on Transparency, Good Governance and Freedom from Corruption

  https://www.ifla.org/files/assets/faife/publications/policy-documents/transparency-manifesto-en.pdf

  https://www.ifla.org/DE/publications/node/8869

  The Lyon Declaration

  http://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-cs.pdf (česky)

  Toolkit: Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda (Revised version - August 2017)

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit-2017.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit-de.pdf

  Libraries for Children and Young Adults (Knihovny pro děti a mládež)

   

  Internet and Children’s Library Services

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/13.pdf (slovensky)

  Web 2.0 and Library Services for Young Adults: an introduction for librarians

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/web-2.0-and-library-services-for-young-adults.pdf

  Libraries Serving Persons with Print Disabilities (Knihovny sloužící osobám s poruchami čtení)

   

  Designing and Building Integrated Digital Library Systems – Guidelines

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/90.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/96.pdf

  Guidelines created by the World Blind Union (WBU) on how to make the use of PowerPoint and other visual presentations accessible

  https://archive.ifla.org/VII/s31/pub/wbu-visual-presentations-guidelines.pdf

  How to organise Conferences, Satellite Meetings and Training Seminars

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/lpd-guidelines-organising-conference.pdf

  IFLA Manifesto for libraries serving persons with a print disability

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/manifest-pro-knihovny-poskytujici-sluzby-osobam-s-poruchami-cteni-tisteneho-textu (česky)

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/ifla-manifesto-for-libraries-serving-persons-with-a-print-disability.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-print-disabilities/publications/ifla-manifesto-for-libraries-serving-persons-with-a-print-disability-de.pdf

  Libraries for the Blind in the Information Age - Guidelines for development

  Libraries for the blind in the information age - guidelines for development / ed. by Rosemary Kavanagh and Beatrice Christensen Sköld. -- Hague : IFLA Headquarters, 2005. -- 81 s.. -- (IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931 ; No. 86)
  ISBN 90-77897-01-1
  Signatury: * Sbd 35.980

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/86.pdf

  Library and Research Services for Parliaments (Knihovnické a výzkumné služby pro parlamenty)

   

  Guidelines for Parliamentary Research Services

  https://www.ifla.org/files/assets/services-for-parliaments/publications/guidelines-for-parliamentary-research-services-en.pdf

  Social Media Guidelines for Parliaments

  http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf

  Library Buildings and Equipment (Knihovní budovy a zařízení)

   

  Key Issues in Building Design

  https://www.ifla.org/files/assets/library-buildings-and-equipment/Publications/key-issues-in-building-design-en.pdf

  Questionnaire on Post-Occupancy Evaluation of Library buildings

  https://www.ifla.org/files/assets/library-buildings-and-equipment/Publications/poe_final_version.pdf

  Library Services to Multicultural Populations (Knihovnické služby pro multikulturní společenství)

   

  IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto

  http://ipk.nkp.cz/docs/manifest_knihovny_CZ.pdf (česky)

  https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-sk.pdf (slovensky)

  IFLA/UNESCO Multicultural Library Manifesto Toolkit

  Library Services to People with Special Needs (Knihovnické služby pro lidi se speciálními potřebami)

   

  Guidelines for Library Services to Deaf People

  Guidelines for Library Services to Deaf People / ed. by John Michael Day. -- 2. ed. -- The Hague : IFLA Headquarters, 2000. -- 25 s. -- (IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931 ; No. 62)
  ISBN 90-70916-74-6
  Signatury: * Sbd 33.391

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/62.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/66.pdf

  Guidelines for Library Services to Persons with Dementia

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/104.pdf

  Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia – Revised and extended

  http://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/lsn/publications/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf

  Guidelines for Library Services to Prisoners

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/92.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/95.pdf

  Management of Library Associations (Řízení knihovnických spolků)

   

  Association Programs and Services

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/jul_august/09.pdf (slovensky)

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/apas.pdf

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/apas-g.htm

  Developing Policies and Procedures for the Library Association

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/jul_august/07.pdf (slovensky)

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/devpol-e.htm

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/devpol-g.htm

  Expanding Advocacy in the Library Community - A Guide for Developing a Government Relations without Borders

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/advocacy-e.htm

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/advocacy-g.htm

  Guidelines for Financial Management of Library Associations

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/ifla_02.pdf

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/ifla_02-g.pdf

  Guidelines for Governing and Leading Library Associations

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/ifla_01.pdf

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/ifla_01-g.pdf

  Guidelines for Library Association Operations

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/ifla_03.pdf

  Guidelines for the Organizational Structure of Associations

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/jul_august/05.pdf (slovensky)

  https://archive.ifla.org/VII/s40/pub/ifla-osa.pdf

  Miscellanea

   

  IFLA Statement on Indigenous Traditional Knowledge

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/sitk03-sk.pdf (slovensky)

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2012/maj/03.pdf (slovensky)

  National Organizations and International Relations (Národní organizace a mezinárodní vztahy)

   

  International Cooperation Checklist

  https://www.ifla.org/files/assets/NOIR/publications/international_cooperation_checklist.pdf

  International Projects Checklist

  https://www.ifla.org/files/assets/NOIR/publications/international_projects_checklist.pdf

  Preservation and Conservation (Ochrana a konzervování knihovních fondů)

   

  Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain

  https://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/preservation-and-conservation/publications/digitization-projects-guidelines-app.pdf

  Public Libraries (Veřejné knihovny)

   

  10 ways to make a public library work/ Update your libraries

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Desdop.htm (česky)

  https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/10-ways-to-make-a-public-library-work.pdf

  IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 1994

  UNESCO Public Library Manifesto : November 1994In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- roč. 5, č. 6 (1994), s. 435-437

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_UNESCO.htm (česky)

  The Public Library Service: the IFLA/UNESCO Guidelines for Development

  The public library service : IFLA/UNESCO Guidelines for Development / prepared by a working group chaired by Philip Gill on behalf of the Section of Public Libraries. -- München : Saur, 2001. -- 116 s.. -- (IFLA Publications / ed. by Carol Henry, ISSN 0344-6891 ; 97)
  ISBN 3-598-21827-3
  Signatury: * Te 33.787 * Te 33.800

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-cz.pdf (česky)

  Rare Books and Special Collections (Vzácné a speciální knihovní fondy)

   

  Guidelines for Planning the Digitization of Rare Book and Manuscript Collections

  http://www.ifla.org/publications/node/8968?og=59

  https://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/rbms-guidelines/guidelines-for-planning-digitization.pdf

  IFLA Guidelines for Exhibition Loans

  https://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/guidelines-exhibition-loans/guidelines-exhibition-loans.pdf

  School Libraries (Školní knihovny)

   

  Global Action on School Library Guidelines

  IFLA School Library Guidelines

  http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf

  IFLA/UNESCO School Library Guidelines

  Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny / [český překlad Jan Vrzáček]. -- 1. vyd.. -- Brno : Moravská zemská knihovna, 2003. -- 36 s.
  ISBN 80-7051-152-4
  Signatury: * Tf 7.266/B1 * Tf 7.266/B2 * Tf 7.266/B3 D

  https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-cz.pdf (česky)

  http://ipk.nkp.cz/docs/IFLAsmSk.rtf (česky)

  IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_sk.htm (česky)

  Standards (Standardy)

   

  Basic Serials Management Handbook (BSMH) - Revised ed.

  Basic Serials Management Handbook / Judith Szilvássy. -- München : K.G. Saur, 1996. -- 172 s. -- (IFLA Publications, ISSN 0344-6891 ; 77)
  ISBN 3-598-21803-6
  Signatury: * Oaab 31.401 D * Oaab 32.059

  Care, Handling and Storage of Photographs

  https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi5.pdf

  Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries

  Gifts for the collections : guidelines for libraries / Kay Ann Cassell ...[et al.] for the IFLA Acquisition & Collection Development Section. -- The Hague: IFLA Headquarters, 2008. -- 21 s. -- (IFLA Professional Reports. ISSN 0168-1931 ; 112)
  ISBN 978-90-77897-32-4
  Signatury: * Oab 38.147

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/112.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/iflagifts_german_translation_2015.pdf

  Guidelines for a Collection Development Policy using the Conspectus Model

  http://jib-info.cuni.cz/konspekt/dokumenty/konspektus.html (česky)

  https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/gcdp-en.pdf

  Guidelines for Audiovisual and Multimedia Collection Management in Libraries (Draft)

  Guidelines for Audiovisual and Multimedia Materials in Libraries and other Institutions

  Guidelines for audiovisual and multimedia materials in libraries and other institutions / Bruce Royan, Monika Cremer et al for the IFLA Audiovisual and Multimedia Section. -- Hague : IFLA Headquarters, 2004. -- 21 s.. -- (IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931 ; No. 80)
  ISBN 90-70916-959
  Signatury: * Oaae 35.982

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/80.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/85.pdf

  Guidelines for Authority Records and References

  Guidelines for authority records and references / [IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main]. -- 2nd ed. / revised by the IFLA Working Group on GARE Revision. -- München : Saur, 2001. -- 46 s.. -- (UBCIM Publications - New Series / ed. by Marie-France Plassard ; Vol. 23)
  ISBN 3-598-11504-0
  Signatury: * Od 33.878

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/23.pdf

  Guidelines for Best Practice in Interlibrary Loan and Document Delivery

  https://www.ifla.org/files/assets/docdel/documents/guidelines-best-practice-ill-dd-cs.pdf (česky)

  Guidelines for Easy-to-Read Materials

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf

  Guidelines for Exhibition Loans

  https://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/guidelines-exhibition-loans/guidelines-exhibition-loans.pdf

  Guidelines for Children's Library Services

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/03.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/guidelines-for-childrens-libraries-services-de.pdf

  Guidelines for Legal Deposit Legislation

  https://www.ifla.org/files/assets/national-libraries/publications/guidelines-for-legal-deposit-legislation-en.pdf

  https://archive.ifla.org/VII/s1/gnl/legaldep1.htm

  Guidelines for Legislative Libraries

  Guidelines for legislative libraries / Keith Cunninghame ; International Federation of Library Associations and Institutions. -- 2nd, completely updated and enlarged ed. -- Berlin : De Gruyter Saur, 2009. -- 135 s. -- (IFLA Publications Series ; 140)
  ISBN 978-3-598-22045-6
  Signatury: * Tdd 38.146

  http://www.ifla.org./files/hq/publications/series/140.pdf

  Guidelines for Libraries of Government Departments

  http://archive.ifla.org/VII/s4/pubs/Profrep106.pdf

  Guidelines for Libraries Serving Hospital Patients and the Elderly and Disabled in Long-Term Care Facilities

  Guidelines for Libraries Serving Hospital Patients and the Elderly and Disabled in Long-Term Care Facilities / comp. by a working group chaired by Nancy Mary Panella. -- 1. ed. -- The Hague : IFLA, 2000. -- 48 s. -- (IFLA Professional Reports, ISSN 0168-1931 ; No. 61)
  ISBN 90-70916-73-8
  Signatury: * Sbd 33.390

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/61.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/98.pdf

  Guidelines for Library-Based Literacy Programs

  https://www.ifla.org/files/assets/literacy-and-reading/publications/guidelines-for-library-based-literacy-programs.pdf

  https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-based-literacy-programs?og=8708

  Guidelines for Library Services for Young Adults (Revised)

  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-en.pdf

  https://archive.ifla.org/VII/s10/pubs/Profrep107.pdf

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/06.pdf (slovensky)

  Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/100-de.pdf

  Guidelines for Library Service to Braille Users

  https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708

  Guidelines for Multilingual Thesauri

  Guidelines for multilingual thesauri / Working Group on Guidelines for Multilingual Thesauri, IFLA Classification and Indexing Section. -- The Hague: IFLA Headquarters, 2009. -- 26 s. -- (IFLA Professional Reports. ISSN 0168-1931; 115)
  ISBN 978-90-77897-35-5
  Signatury: * Ofc 38.145

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/115.pdf

  Guidelines for Newspaper Preservation Microfilming

  https://www.ifla.org/files/assets/newspapers/publications/guidelines-for-newspaper-preservation-microfilming-en.pdf

  Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays

  Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) displays : final report May 2005 / recommended by the Task Force on Guidelines for OPAC Displays approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. -- München : Saur, 2005. -- 61 s.. -- (IFLA Series on Bibliographic Control ; Vol. 27)
  ISBN 3-598-24276-X
  Signatury: * Oe 35.950

  https://archive.ifla.org/VII/s13/guide/opacguide03.pdf

  Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs

  https://www.ifla.org/files/assets/set/publications/guidelines/guidelines-for-professional-library-information-educational-programs.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/set/publications/guidelines/guidelines-for-professional-library-information-educational-programs-de.pdf

  IFLA Digital Reference Guidelines

  https://www.ifla.org/files/assets/reference-and-information-services/publications/ifla-digital-reference-guidelines-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/reference-and-information-services/publications/ifla-digital-reference-guidelines-de.pdf

  IFLA Disaster Preparedness and Planning: A Brief Manual

  IFLA disaster preparedness and planning : a brief manual = Prévention des catastrophes et plans d'urgence : précis de l'IFLA = Prevenciós de desastres y planes de emergencia : compendio de la IFLA / by John McIlwaine under der direction of Marie-Thérèse Varlamoff ; edité et traduit en français par Corine Koch ; traducción al espańol por Solange Hernandez. -- Paris : IFLA-PAC, 2006. -- 84 s. -- (International Preservation Issues ; No. 6)
  ISBN 2-912743-04-4
  Signatury: * Ol 8.168/B

  https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi6-cs.pdf (česky)

  IFLA Fax Guidelines

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/IFLA_Fax.htm (česky)

  originál nedostupný http://www.ifla.org/VI/2/p3/g-fax.htm

  IFLA Guidelines for Email Requests

  http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/IFLA_Mail.htm (česky)

  originál nedostupný http://www.ifla.org/VI/2/p3/g-ill.htm

  IFLA Library Building Guidelines: Developments & Reflections

  IFLA library building guidelines : developments & reflections / ed. on behalf of IFLA by Karen Latimer and Hellen Niegaard. -- München : Saur, 2007. -- 266 s. : il.
  ISBN 978-3-598-11768-8
  Signatury: * Aa 37.086 * Aa 37.548 D

  IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material

  IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material / Comp. and ed. by Edward P. Adcock ; with the ass. of Marie-Thérèse Varlamoff and Virginie Kremp. -- 1. ed. -- Paris : IFLA-PAC, 1998. -- 72 s. -- (International Preservation Issues ; No. 1)
  ISBN 2-912743-00-1
  Signatury: * Ol 6.329/B

  https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-en.pdf

  IFLA Public Library Service Guidelines

  Služby veřejných knihoven : směrnice IFLA / k vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin ; [z angl. orig. přeložili Anna Malá a Miroslav Ressler]. -- 2. zcela přeprac. vyd., v tomto překl. 1. vyd.. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2012. -- 203 s.
  ISBN 978-80-7050-612-7
  Signatury: * Te 39.450 * Te 39.451 * Te 9.549/B1 * Te 9.549/B2

  http://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/sluzby-verejnych-knihoven-smernice-ifla-.pdf (česky)

  International Guidelines for the Cataloguing of Newspapers

  International Guidelines for the Cataloguing of Newspapers : For the IFLA section on Serial Publications Working Group on Newspapers / Hana Komorous, Robert B. Harriman. -- 1. ed.. -- London : IFLA UBCIM Programme, 1989. -- 28 s.. -- (UBCIM Occasional Paper, ISSN 1012-327X ; 14)
  ISBN 0-903043-55-6
  Signatury: * Oaab 29.240 * E 052122 - Zapůjčeno z univerz. fondu NK, pouze prezenčně

  https://www.ifla.org/files/assets/newspapers/publications/guidelines-for-the-cataloguing-of-newspapers.pdf

  International Resource Sharing and Document Delivery: Principles and Guidelines for Procedure

  https://www.ifla.org/files/assets/docdel/documents/international-lending-cz.pdf (česky)

  Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries

  http://www.ifla.org/files/acquisition-collection-development/publications/IFLA_ELECTRONIC_RESOURCE_GUIDE_FINAL_May2nd[1].pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/electronic-resource-guide-en.pdf

  http://www.ifla.org/publications/key-issues-for-e-resource-collection-development-a-guide-for-libraries

  https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/electronic-resource-guide-ge.pdf

  Microfilming for Digitisaton and Optical Character Recognition

  https://www.ifla.org/publications/microfilming-for-digitisaton-and-optical-character-recognition?og=8708

  Mobile Library Guidelines

  http://www.ifla.org./files/hq/publications/professional-report/123.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/123.pdf

  Multicultural Communities: Guidelines for Library Services, 3rd edition

  http://www.ifla.org./files/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural-communities-de.pdf

  Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts (MulDiCat)

  http://www.ifla.org/publications/multilingual-dictionary-of-cataloguing-terms-and-concepts-muldicat?og=8708

  https://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/publications/muldicat_2012_aug.doc

  National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions

  National bibliographies in the digital age : guidance and new directions / IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies ; ed. by Maja Žumer. -- München : Saur, 2009. -- 140 s. -- (IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 39)
  ISBN 978-3-598-24287-8
  Signatury: * Bh 38.123

  https://archive.ifla.org/VII/s12/guidelines-national-bibliographies-electronic-age.pdf

  Using Research to Promote Literacy and Reading in Libraries: Guidelines for Librarians

  http://www.ifla.org./files/hq/publications/professional-report/125.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/125.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/129.pdf

  Statistics and Evaluation (Statistika a měření výkonnosti)

   

  IFLA Library Statistics Manifesto

  http://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2011/november_december/29.pdf (slovensky)

  https://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-evaluation/publications/library-statistics-manifesto-en.pdf

  https://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-evaluation/publications/library-statistics-manifesto-de.pdf

  Subject Analysis and Access (Obsahová analýza dokumentů a věcná katalogizace)

   

  Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD) - A Conceptual Model

  Functional Requirements for Authority Records : a conceptual model : final report December 2008 : approved by the Standing Committees of the IFLA Cataloguing Section and IFLA Classification and Indexing Section March 2008 / ed. by Glenn E.Patton ; IFLA Working Group on Functional Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR). -- München : Saur, 2009. -- 101 s. : il. -- (IFLA series on bibliographic control ; vol.34)
  ISBN 978-3-598-24282-3
  Signatury: * Od 37.974

  Guidelines for Subject Access in National Bibliographies

  19.12.2017
  Kategorie: