Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Mezinárodní doporučení Glasgowská deklarace o knihovnách, informačních službách a intelektuální svobodě

Glasgowská deklarace o knihovnách, informačních službách a intelektuální svobodě

Na setkání v Glasgowě u příležitosti 75. výročí svého založení Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí (IFLA) prohlašuje, že:

IFLA vyhlašuje základní právo lidských bytostí na přístup k informacím i jejich šíření bez omezení.

IFLA a její členové na celém světě podporují, hájí a šíří intelektuální svobodu, jak je vyjádřena ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů. Tato intelektuální svoboda se vztahuje na bohatství lidského poznání, názory, tvůrčí myšlení a intelektuální aktivity.

IFLA prohlašuje, že oddanost intelektuální svobodě je základní odpovědností knihovnické a informační profese na celém světě, vyslovenou v etických kódech a prokazovanou v praxi.

IFLA stvrzuje, že:

  • Knihovny a informační pracoviště poskytují přístup k informacím, idejím a tvůrčím dílům na jakémkoli médiu a bez ohledu na hranice. Slouží jako brána ke znalostem, myšlení a kultuře a poskytují tak nezbytnou základnu pro nezávislé rozhodování, kulturní rozvoj, bádání a celoživotní vzdělávání jednotlivců i skupin.
  • Knihovny a informační pracoviště přispívají k vývoji a udržování intelektuální svobody a pomáhají chránit demokratické hodnoty a všeobecná občanská práva. V souvislosti s tím jsou zavázány poskytovat svým klientům neomezený přístup k odpovídajícím zdrojům a službám a klást odpor jakýmkoli formám cenzury.
  • Knihovny a informační pracoviště získávají, uchovávají a zpřístupňují nejširší škálu materiálů odrážející pluralitu a rozmanitost společnosti. Výběr a přístupnost knihovních materiálů a služeb se řídí profesionálními hledisky a ne politickými, mravními a náboženskými názory.
  • Knihovny a informační pracoviště poskytují rovný přístup k materiálům, zařízením a službám pro všechny uživatele. Nesmí docházet k žádné diskriminaci z jakéhokoli důvodu včetně původu podle rasy, státní či etnické příslušností, orientace dle rodu či pohlaví, z důvodu věku, zdravotního postižení, náboženství nebo politického přesvědčení.
  • Knihovny a informační pracoviště chrání právo na soukromí a diskrétnost každého uživatele ve vztahu k informacím vyhledávaným či obdrženým a ke zdrojům použitým, vypůjčeným, získaným nebo zprostředkovaným.

IFLA proto vyzývá knihovny a pracoviště informačních služeb a jejich personál, aby podporovaly a šířily zásady intelektuální svobody a poskytovaly ničím neomezovaný přístup k informacím.

Tato deklarace byla připravena Výborem IFLA pro svobodný přístup k informacím a svobodu projevu (IFLA/FAIFE).

Přijata Řídící radou IFLA 27. března 2002 v Haagu, Nizozemsko.
Vyhlášena Radou IFLA 19. srpna 2002 v Glasgowě, Skotsko

https://www.ifla.org/publications/the-glasgow-declaration-on-libraries-information-services-and-intellectual-freedom

10.02.2015