Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Podpora výstavby a rekonstrukce neprofesionálních knihoven v malých obcích

Knihovny v malých obcích mohou na podporu výstavby rekonstrukce využít výzvu pro Místní akční skupiny z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).

Výzva už byla vyhlášena a navazující výzvy (podvýzvy) vyhlašují jednotlivé místní akční skupiny (MAS) na svém území. Ty také určují termíny výzvy a její zaměření. Informujte se na vedení obcí, připravujte projekty!

Zaměření podpory:

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Dotaci lze poskytnout na následující investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, nebo na drobný dlouhodobý hmotný majetek:

1) rekonstrukce/obnova 84/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti) včetně obecních knihoven

2)      nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti)

3) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven

4) mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení

5)      doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení86) - tvoří maximálně 30% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

6)      Nákup nemovitosti

Podrobnosti najdete Pravidlech na https://eagri.cz/public/web/file/712343/Pravidla_19._2._1_cistopis_na_web.pdf (.pdf, 2 MB) , viz strana 94 až 96.

29.03.2023