Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Programy podpory Regionální funkce veřejných knihoven Celostátní semináře "Regionální funkce knihoven" Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2023, Pardubice 22. - 23.11.

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2023, Pardubice 22. - 23.11.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE A REGISTRACE

Ve dnech 22. až 23. listopadu 2023 se uskuteční tradiční seminář Regionální funkce knihoven v Pardubicích. Seminář je určen především krajským knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale i dalším zájemcům.

Termín: 22. - 23. 11. 2023

Zahájení akce: 22. 11. 2023, 13:00 hod.

Prezence: 22. 11. 2023,  12:15 - 13:00 hod.

Předpokládané ukončení akce: 23. 11. 2023, 14:00 hod.

Místo konání: Dům hudby, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí mapa

Účastnický poplatek: na dva dny  600 Kč, na jeden den 300 Kč. Účastnický poplatek se bude hradit pouze bezhotovostně formou faktury na SDRUK ČR, Mariánské nám. 98/1, 110 01 Praha 1, IČO: 70282170

Odborný garant: Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR a Knihovnický institut NK ČR

SpolupořadatelKrajská knihovna v Pardubicích

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Macháčková (lucie.machackova@nkp.cz)

Registrace: přihlašujte se pomocí formuláře umístěného zde. Registrace bude ukončena 10. 11. 2023.

 

PROGRAM (ke stažení v .pdf)

Středa 22.11.

13.00 Zahájení

I. blok "Současnost regionálních funkcí"

 • Co to je, když se řekne "Regionální funkce", PhDr. Marie Šedá, Národní knihovna ČR
 • Komunikace knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí s vedením obcí, Mgr. Radek Jančář, Knihovna BBB Uherské Hradiště
 • Děláme to jinak (specifika ve výkonu RF v krajích), Mgr. Radomíra Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích, PhDr. Radek Liška, SVK Kladno, Mgr. Petra Ševčíková, MSVK Ostrava
 • Advance Rapid Library (ARL), aktuality
14.40 - 15.10 Přestávka
 • České čtenářství ve světle výzkumu z roku 2023,  prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.
 • Podpora výstavby a rekonstrukce regionálních knihoven prostřednictvím dotačních programů IROP, Mgr. Martina Fišerová, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Databáze novostaveb a rekonstrukcí knihoven v ČR, Mgr. Lenka Dostálová, MZK Brno
 • Regionální pravidla pro meziknihovní služby, Bc. Jitka Kutmon, Národní knihovna ČR, PhDr. Dana Petrýdesová KVK v Liberci
 • Palmknihy (e-půjčování e-audioknih), Václav Štěch, Palmknihy, PhDr. Zuzana Hájková, JVK České Budějovice
 • Získávání dotací pro region Karviná, Mgr. Barbora Koneszová, Regionální knihovna Karviná
17.00 Konec prvního dne
Čtvrtek 23.11.
8.30 Zahájení
II. blok "Technologie v knihovnách"
 • Možnosti bezhotovostních plateb v menších knihovnách pomocí služby Trisbee, Mgr. Eva Cerniňáková, Ph.D., JABOK
 • Bezbariérovost knihovnických služeb, Mgr. Eva Cerniňáková, Ph.D., JABOK
 • AI změní duševní práci všech - od úředníků po spisovatele, Ing. Petr Koubský, CSc., Deník N
 • Softwarové dary prostřednictvím programu TechSoup,  Jana Olejníková, TechSoup
 • Tritius, aktuality
 • Audit přístupnosti webových rozhraní automatizovaných knihovních systémů, Mgr. Radek Pavlíček, Tyflocentrum Brno
10.25 - 11.10 Přestávka
III. blok Vzdělávání
 • Národní plán obnovy, Mgr. Blanka Skučková, MK ČR
 • Mediální vzdělávání jako společný úkol, Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D.,  Mgr. Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze
 • Kp - sys, aktulity
 • Kurz knihovnického minima plně v e-learningu, Ing. Jana Tomancová, KKFB ve Zlíně
 • Jak se mohou knihovny zapojit do digitalizace Česka, resp. do vzdělávání digitálních kompetencí návštěvníků knihoven,
 • Benchmarking v novém - co dál s knihovnickou a resortní statistikou, Ing. Milan Dedera, NIPOS
Předpokládaný konec semináře 14.00 hod.

Sponzoři

Verbis_orange.png

 

UBYTOVÁNÍ

Výběr z nabídky možného ubytování:

Hotel Arnošt Pardubice

Hotel Mrázek

Pension Austria

Hotel Zlatá  Štika

Hotel Atrium

Hotel Labe

02.10.2023
Kategorie: