Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Vzdělávání pro knihovníky v ČR

Vzdělávání pro knihovníky v ČR

Přehled usnadňující orientaci v nabídce školního i mimoškolního vzdělávání pro knihovníky v ČR.

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy (kurzy pro knihovnické pozice z Národní soustavy povolání) pořádají:

Vzdělávací akce v krajských knihovnách

Vzdělávací akce pro knihovníky pořádají také krajské knihovny, viz jejich stránky věnované vzdělávání:

Vzdělávací akce ve specializovaných knihovnách

Vzdělávací akce knihovnických spolků

Vzdělávací akce pořádají také knihovnické spolky a sdružení a již zmiňovaný Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

Akce jsou obvykle zařazovány i do Seznamu plánovaných akcí na webu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Pozvánky na vzdělávací akce jsou rovněž zasílány do knihovnických elektronických konferencí – do konference Knihovna i do dalších konferencí, viz především server NK ČR (některé konference jsou však pouze interní).

Samostudium

Pro samostudium je možné využít zdroje doporučené v přehledu Studijní texty a e-learning. Najdete v něm mj. upozornění na:

Nepřehlédněte

Zájemci o problematiku vzdělávání se také mohou přihlásit do elektronické konference Vzdělávání, která byla založena v březnu 2018, popř. se zapojit do činnosti Sekce vzdělávání SKIP.

Doporučení týkající se vzdělávání budou začleněna i do příručky o personální práci v knihovnách (zatím v přípravě).

Přehled o vzdělanostní struktuře pracovníků knihoven v ČR je k dispozici v analýzách mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR (nejnovější analýza se vztahuje k roku 2016).

08.11.2022