Information for libraries

 • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo Hlášení o výpůjčkách

Hlášení o výpůjčkách

Národní knihovna ČR s DILIA uzavřela smlouvu, která upravuje podmínky výkonu práva na půjčování děl v knihovnách a předávání statistik výpůjček. Na jejím základě vybrané knihovny předávají na FTP server Národní knihovny ČR ve stanoveném XML formátu údaje o počtu výpůjček dokumentů majících ISBN. Údaje jsou předávány čtvrtletně vždy na začátku dalšího čtvrtletí, konkrétně do 10. ledna, 10. dubna, 10. července a 10. října.

Co je předmětem hlášení

Jsou předávány údaje pouze o výpůjčkách, které splňují následující parametry:

 • sledují se jen primární absenční výpůjčky včetně výpůjček zaměstnanců knihovny;
 • nepočítají se prolongace;
 • každá výpůjčka je navázaná na nějaký bibliografický záznam, každá výpůjčka se započítá k danému záznamu;
 • pokud má bibliografický záznam více ISBN, bere se první z nich, je jedno jaké, a vše se počítá k tomuto ISBN;
 • pokud jde o vícesvazkové dílo, bere se jen první ISBN;
 • sledují se pouze monografie, které mají ISBN, nesledují se periodika či jiné typy dokumentů;
 • pokud záznam nemá ISBN, nevstupuje do statistiky vůbec.

V jakém formátu / v jaké struktuře se údaje předávají

Data jsou předávána ve formátu XML v následující struktuře:

<?xml version = "1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<VFPData>
  <cur1 isxn="9788075657398" sum_pocet="25"/>
  <cur1 isxn="9788027510573" sum_pocet="21"/>
  <cur1 isxn="9788027904471" sum_pocet="15"/>
</VFPData>

Dokument začíná deklarací (hlavičkou) s uvedením verze 1.0, kódování UTF-8 a hodnotou yes u atributu standalone. Vlastní údaje jsou podřazeny prvku VFPData.

Údaje o knize a počtu výpůjček jsou ukládány do prvku cur1. Jako hodnota atributu isxn je uvedeno ISBN bez spojovníků a bez mezer a jako hodnota atributu sum_pocet je počet výpůjček za dané čtvrtletí.

Soubor má název v souladu se strukturou:

zzzzzz_YYYY_X.xml

zzzzzz je sigla (první tři písmena sigly jsou malá).
Příklad:
nbg001

YYYY je rok, ke kterému se údaje vztahují.
Příklad:
2023

X je čtvrtletí.
Příklad:
1

Příklad celého správně nazvaného souboru (Městská knihovna Nymburk, 4. čtvrtletí 2022):
nbg001_2022_4.xml

Příklad celého předávaného souboru (Městská knihovna Nymburk, 4. čtvrtletí 2022)

Kam se data ukládají

Soubory se ukládají na FTP server Národní knihovny ČR.

Pozor, k zasílání dat jsou třeba přihlašovací údaje vztahující se přímo k této agendě; nelze tedy využít přihlašovací údaje využívané např. v souvislosti se Souborným katalogem ČR.

Pokud potřebujete získat přihlašovací údaje, napište prosím na adresu linda.jansova@nkp.cz nebo vit.richter@nkp.cz.

Které knihovny dodávají data

Přehled knihoven je k dispozici v tabulce.

Kontaktní osoby

Vít Richter
Linda Jansová

10.05.2023