Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Autorské právo Oznámení o půjčování zvukových záznamů

Oznámení o půjčování zvukových záznamů

Kontrolu a aktualizaci Vašich údajů o půjčování zvukových záznamů proveďte prosím v databázi ADR do 10. 12. 2023.

Od roku 2018 jsou informace o půjčování zvukových záznamů součástí databáze ADR:

https://aleph.nkp.cz/cze/adr

Hlášení prosím proveďte následujícím způsobem

  • Knihovny, které již byly v evidenci knihoven půjčujících zvukové záznamy, provedou kontrolu údajů v databázi ADR (jejich údaje tam již byly vloženy). Pokud došlo ke změně, např. ve vybírání poplatků nebo knihovna začala půjčovat z vlastních fondů nikoliv pouze z výměnných souborů, záznam opraví. Pokud jste zvukové záznamy přestali půjčovat, zatrhnete volbu „Zvukové záznamy nepůjčuje“.
  • Knihovny, které v tomto roce začaly půjčovat zvukové záznamy, doplní svůj záznam v databázi ADR následovně. V odstavci „Půjčování zvukových záznamů“ zatrhnou jednu z možností:

Půjčuje zvukové záznamy z vlastních fondů – bezplatně

Půjčuje zvukové záznamy z vlastních fondů – za úhradu

Půjčuje zvukové záznamy pouze z výměnných souborů

  • Dále máte možnost vložit poznámku vztahující se k půjčování zvukových záznamů, např. zvukové záznamy půjčujeme též v pobočkách (doplní název pobočky) nebo zvukové záznamy půjčujeme pouze zdravotně znevýhodněným apod.
  • Pokud půjčujete jak z vlastních fondů, tak z výměnných souborů, zatrhněte  volbu: Půjčuje zvukové záznamy z vlastních fondů… a do poznámky můžete uvést „Půjčujeme zvukové záznamy též z výměnných souborů“.
  • Volbu „Zvukové záznamy nepůjčuje“ knihovny běžně nezatrhávají. Tuto volbu vyplní knihovny pouze v případě, že dochází ke změně, kdy knihovna zvukové záznamy přestala půjčovat nebo byla nějaká předešlá volba zatržena omylem.

Prosíme Vás o kontrolu a aktualizaci vašich údajů v databázi ADR do 10. 12. příslušného roku.

Pokud je záznam v pořádku, potvrďte prosím správnost údajů volbou: "Odeslat potvrzení o správnosti uvedených údajů" (volba se nabídne po přihlášení do systému, viz odkaz "aktualizace záznamu").

Kontaktní osoby
Dotazy k půjčování zvukových záznamů: Mgr. Lucie Macháčková
e-mail: lucie.machackova@nkp.cz, tel.: 221 663 341

Dotazy k databázi ADR: Bedřiška Štěpánová
e-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz, tel.: 221 663 379

 

Aktualizace údajů o půjčování zvukových záznamů v bázi ADR (podrobný návod)

Nejčastěji kladené otázky k půjčování zvukových záznamů

Podmínky pro půjčování zvukových záznamů

13.11.2023