Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Ochrana osobních údajů Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Havelkova 22, 130 00 Praha 3
Telefon: 21008230, Fax 22718943

V Praze dne 20. března 2001 Č.j.:

Věc: Zpracování osobních údajů Městskou knihovnou ###.

K Vašemu dopisu ze dne 5. 3. 2001 sděluji následující:

Ustanovení § 5 odst. 1 písm. d/ zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 227/2000 Sb. (dále jen "zákon č. 101/2000 Sb.") ukládá shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Účelem knihovny, podle ustanovení § 3 zákona č. 53/1959 Sb., je cílevědomě šířit literaturu mezi obyvatelstvem a provádět masovou práci s knihou mezi čtenáři s tím, aby každému občanovi bylo umožněno vypůjčit si potřebnou knihu. Uvedený předpis však žádné zpracování osobních údajů o čtenářích neupravuje. Z hlediska charakteru knihovnické činnosti však je zřejmé, že v případě absenčních výpůjček je přiměřené zpracování osobních údajů nezbytné.

S přihlédnutím k ustanovením § 5 odst. 1 písm. d/ a § 5 odst. 2 písm. b/ resp. e/ zákona č. 101/2000 Sb. tedy je možno uvedenou službu podmiňovat poskytnutím osobních údajů v následujícím rozsahu:

jméno, příjmení, adresa bydliště, případně datum narození a označení jeho závazku ke knihovně.

Jiné údaje, zejména rodné číslo, do tohoto výčtu nenáleží. V této souvislosti je třeba připomenout, že pro občanské soudní řízení ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb. znalost rodného čísla není nezbytná.

Další osobní údaje v případě jejich použití k legitimnímu účelu může knihovna využívat pouze se souhlasem čtenáře. Případné jeho odmítnutí však nesmí vést k omezení knihovnických služeb ve smyslu zákona č. 53/1959 Sb.

Městská knihovna tedy musí přijmout opatření k zajištění souladu své činnosti se zákonem č. 101/2000 Sb.

S pozdravem

JUDr. Jiří Maštalka
ředitel odboru kontroly

09.02.2015