Information for libraries

  • na webu

NAPLE

NAPLE Forum vzniklo 4. října 2002. Jedná se o mezinárodní nevládní sdružení, které sdružuje národní knihovnické orgány v Evropě. Jeho hlavním cílem je prosazovat cíle a strategii politiky veřejných.

Členství NAPLE je otevřeno všem národním orgánům které odpovídají za vytváření celostátní politiky pro oblast veřejných knihoven.

Cíle

  • informovat o současném stavu veřejných knihoven v Evropě
  • inspirovat k dalšímu rozvoji knihovnických služeb v jednotlivých státech
  • identifikovat oblasti vhodné pro spolupráci v Evropě
  • identifikovat témata a oblasti pro společný výzkum
  • podporovat společný rozvoj knihovnické politiky v rámci Evropy

NAPLE blog
NAPLE Sister Libraries
NAPLE Sister Libraries. Annual Report (.pdf)
NAPLE - Sesterské knihovny - Tisková zpráva
NAPLE - první česká sesterská knihovna

 

20.10.2023