Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Knihovnický institut Knihovna knihovnické literatury Novinky_KKL_archiv Novinky KKL 2019 duben

Novinky KKL 2019 duben

Social justice and library work : a guide to teory and practice / Stephen Bales

Realizace tiskovin : polygrafický základ pro 1. 2. ročník SPŠ grafické a pro školy s výukou polygrafie / Radek Blahák, Pavel Pop

Du livre a la ville : la bibliothèque comme espace public / Luigi Failla

Creating a new library : recipes for transformation / Valerie Freeman

The birth of the archive : a history of knowledge / Markus Friedrich

Managing the multigenerational librarian workforce / Sara Holden, Amber Lannon

Knowledge organization for a sustainable world / edited by José Augusto Chaves Guimaraes, Suellen Oliveira Milani, Vera Dobebei

Faceted classification today / edited by Aida Slavic & Claudio Gnoli

National library for children and young adults annual report 2017

Liturgische bücher in der kulturgeschichte Europas / herasugegeben von Hans Peter Neuheuser

Athene : výroční zpráva Městské knihovny v Praze za rok 2017

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu / František Ochrana

The library book / Susan Orlean

Ethics management in libraries and other information services / Margarita Pérez Pulido

Vznik a vývoj písma / Jana Průšová

Reformation und Buch : aktuere und strategien frühreformatorischer Druckerzeugniss

Library technology planning for today and tomorrow / Diana Silveira

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škol : 12. medzinárodná konferencia / zostavila Rozália Cenigová

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci za období 2018 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti

China's publishing industry : from Mao to the market / Quidong Yun

Zaradzanie jakoscia w bibliotece : praca zbiorova / pod redakcja Mai Wojciechowskiej

10.06.2019