Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Legislativa, standardy Legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě

Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě

Popis problému

Pokud požadavek na meziknihovní služby nemůže být okamžitě vyřízený/uspokojený dožádanou knihovnou, je nutné, aby žádající knihovna byla informována o důvodech, které vedly k nevyřízení požadavku/nedodání dokumentu.

Často používají dožádané knihovny soubor standardizovaných odpovědí obsahující obraty nebo poznámky v jejich vlastním jazyce. Mnoho různých souborů odpovědí je používáno na celém světě, ty samé odpovědi mohou být vyjádřeny různými způsoby a také mnoha různými jazyky. Používání různých jazyků nebo abeced může mít za následek, že žádající knihovna plně neporozumí zaslané odpovědi. Je důležité, aby žádající knihovna plně porozuměla důvodu nevyřízení. Používání kódovaných odpovědí, která nejsou založeny na základě přirozeného jazyka, je jedním ze způsobů, jak tato bariera může být překonána.

Řešení

Kancelář IFLA pro Všeobecnou dostupnost publikací (UAP) a Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby byla pověřena vypracováním jednotného soupisu odpovědí, které se mohou používat při vyřizování meziknihovních požadavků. Kód, nezávislý na přirozeném jazyce, může být přidělený každé odpovědi, aby všichni porozuměli a odpovědi mohly být používány mezinárodně. Užívání jednotného seznamu kódů pomůže překonat jazykovou bariéru a povede k zefektivnění meziknihovní služby a dodávání dokumentů.

K přípravě jednotného soupisu byly prostudovány existující kódy odpovědí, byly zjištěny a analyzovány názory knihovníků, kteří pracují v MVS. Byly získány užitečné a zajímavé podněty od kolegů z USA, UK, Estonska, Makedonie, Švédska, Dánska a Ruska. Kódy odpovědí používané BLDSC a ISO ILL Protokol byly také konzultovány.

Porovnání různých soupisy kódů odpovědí ukázalo, že odpovědi používané v různých systémech byly většinou shodné, někdy jen jinak formulované. Některé kódy jsou užívány výhradně knihovnami, které se specializují na určité typy dokumenty.

Závěr

IFLA soupis pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě obsahuje 28 odpovědí, které umožní předávat si informace v přesné a normalizované podobě. Naším plánem je nabídnout seznamy kódů odpovědí v různých jazycích, pro začátek v pěti jazycích používaných IFLA.

Rádi bychom se dozvěděli o všech překladech do všech národních jazyků za účelem rozšíření použití soupisu s cílem zjednodušit a zefektivnit meziknihovní výpůjční službu.

Poznámky nebo zpětnou reakci na využívání IFLA soupisu pro užívání kódů zasílejte, prosím, na adresu: ifla@bl.uk

Kódy

Soupis kódů odpovědí, doporučených IFLA pro MS (podle revize IFLA z 6.4.2001)

Neplatné kódy

*) Lze doplnit volným textem, a to jen tehdy, není-li pro zprávu vhodný kód.

Překlad NK ČR, 12.11.2001

10.02.2015