Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Statistiky Změny ve statistickém deníku za rok 2019

Změny ve statistickém deníku za rok 2019

Ve statistickém výkaze za rok 2019 se nově objeví dva nové řádky (údaje), první v oddíle II. Uživatelé a to řádek č. 0209 "Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem", a adekvátně k tomu řádek č. 0418 "Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem" v oddíle IV. Další údaje.

Jedná se o vykazování akcí, které se konají v budově knihovny, ale jejichž hlavním pořadatelem není knihovna. Současná definice takovéto akce a jejich návštěvníky nezahrnuje a do statistického výkazu se tedy akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna a návštěvníci těchto akcí nezapočítávají.  Využívání knihovny a jejích prostor tak není adekvátně zachyceno. V mnoha místech republiky se knihovny stávají komunitními centry ve svých obcích a poskytují své prostory zájmovým skupinám v místě svého působení. Zájmové skupiny mohou být různé - místní spolky, neziskové organizace, zájmové kroužky apod., se kterými knihovna spolupracuje a které nemají adekvátní prostory pro uskutečňování svých vzdělávacích aktivit. Knihovna jim své prostory pronajímá, či jinak poskytuje. Tento jev se stává stále častější, a proto bylo rozhodnuto začlenit ho do statistického vykazování.

Změny byly navrženy a odsouhlaseny na jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce.

V deníku pak přibydou nové definice těchto akcí a návštěvníků těchto akcí. Navrhovaná definice akcí, které nepořádá knihovna je následující:

"Ostatní akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna, tj. akce, které se konají v objektu knihovny, například komunitní akce organizované institucemi, spolky a sdruženími v místě nebo v rámci pronájmu apod."

Již od začátku roku 2019 by se knihovny měly soustředit na vykazování těchto nových akcí a návštěvníků a vést si náležité podklady, které pak využijí při vyplňování statistického výkazu za rok 2019. S případnými nejasnostmi se knihovny mohou obracet na své pověřené či krajské knihovny.

05.01.2021