Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Statistika, dokumenty Statistiky Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017

Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017

Nová definice pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01).

Po řadě diskuzí a po dohodě s krajskými metodiky jsme se rozhodli změnit (zpřesnit) definici „registrovaného uživatele“ pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01) a to s platností od 1. 1. 2017. Viz nová definice níže.

Změna spočívá především ve způsobu vykazování uživatelů, jejichž platná registrace přechází do následujícího roku.

Příklad: Uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

Automatizované knihovní systémy umožňují několik způsobů zápisu registrovaného uživatele pro potřeby statistiky. Z těchto důvodů je nezbytné, aby si knihovny zkontrolovaly způsob nastavení svého systému a případně nastavení změnily tak, aby odpovídalo nové definici. Pokud to knihovna nezvládne sama, doporučujeme kontaktovat dodavatele systému.

Firma KpSys provedla aktualizaci svého systému VERBIS, tak, že bude prioritně nastaveno počítání uživatelů podle nové definice.

Firma LANIUS poskytla stručný návod pro systém CLAVIUS:

Zapněte si v okně "Nastavení kategorií REGISTRACÍ (tabulka DEFKREG)" vyvolaném z menu Systém-Nastavení-Kategorizace registrací zaškrtávátko [x] Dej čtenáře do seznamu registrovaných při první návštěvě v roce, platí-li loňská registrace
(Zapnete-li tuto funkci během roku, dává čtenáře mezi registrované při jejich nejbližší návštěvě, pokud již nebyli letos registrováni!)

Nová definice registrovaného uživatele platná od 1. 1. 2017

19. Registrovaný uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, která měla během alespoň části vykazova­ného ob­dobí platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna půjčovat si do­kumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a infor­mační služby. Registrace může být provedena za přítomnosti osoby v knihovně nebo pro některý typ služeb dálkově prostřednictvím internetu. Tato fyzická nebo právnická osoba se v jedné knihovně započítává pouze jednou ve vy­kazovaném roce.

Do počtu registrovaných uživatelů se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

20. Neregistrovaný uživatel

Fyzická nebo právnická osoba, která není ve vykazo­vaném období registrována v knihovně, ale která využije některou službu v knihovně, která není vázána na registraci (např. prezenční výpůjčky, přístup na internet, vzdělávací nebo kulturní akci).

21. Registrovaný uživatel do 15 let

Fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna si půjčovat do­kumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a infor­mační služby. Tato osoba se v jedné knihovna započítává pouze jednou ve vykazovaném roce. Věkem do 15 se myslí situace, kdy v období od 1. ledna do 31. prosince osoba nedovršila věk 15 let, tj. neměla v daném roce své 15. narozeniny.

Do počtu registrovaných uživatelů do 15 let se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru 2017 si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky v roce 2017 nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

19.08.2019