Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Odborné činnosti Dobrovolníci v knihovnách

Dobrovolníci v knihovnách

Dobrovolnictví není pro knihovny v ČR novým fenoménem, dobrovolníci v knihovnách byli a jsou. Potenciál dobrovolnictví však ještě není knihovnami dostatečně využíván. I to je důvodem, proč rozvoj dobrovolnictví v knihovnách je jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015.

Dobrovolníci knihovně přinášejí jiný úhel pohledu, pomocné ruce, nové nápady, zkušenosti, dovednosti, širší spektrum kontaktů i užší propojení s  komunitou. Dobrovolníci jsou navíc přirozenými a neformálními propagátory služeb knihovny.

Na dobrovolnictví v knihovnách můžeme také nahlížet jako na prostředek získávání užitečné praxe pro mladé lidi, ale i jako na vhodnou aktivizaci seniorů. Může být též jednou z forem začleňování jedinců do širších společenství v místě. Knihovny jako informační, kulturní, vzdělávací a komunitní centra mohou šíří svého záběru a aktivit nabídnout zájemcům o dobrovolnictví vynikající příležitost pro aktivní využití volného času, získání nových dovedností, seznámení se zajímavými lidmi, prostor pro vyrovnání se s osamělostí či ztrátou seberealizace odchodem do důchodu.

29.12.2016Vyhledávání
Informace

Knihovnický institut Národní knihovny přijme do svého Studijního a informačního oddělení pracovníka/pracovnici na celý úvazek. Rámcová pracovní náplň: redakční a technická správa portálu IPK, katalogizace internetových zdrojů do databáze KKL, rešerše, služby v Knihovně knihovnické literatury. Požadavky: vysokoškolské vzdělání a zkušenosti především s katalogizací a správou webu. Výhodou je knihovnické vzdělání, znalost katalogizace podle RDA. Věk nerozhoduje. Nabízíme: Platové zařazení T12, benefity (stravenky, karta AMG, 5 týdnů dovolené).

Kontakt elektronickou poštou: eva.bartunkova@nkp.cz