Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2018

Knihovna roku - ceny udělené roku 2018

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Místní knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic

https://www.knihovnaholasovice.info/

Moravskoslezský kraj

Knihovnice Helena Dehnerová a Bc. Lenka Pálinková

Knihovna sídlí v historickém objektu, který prošel v roce 2011 celkovou, velkoryse a moderně pojatou rekonstrukcí. Otevřený, bezbariérový prostor vytváří uživatelsky přívětivé, pozitivní a inspirující prostředí pro poskytování moderních knihovnických a informačních služeb. Svou činností se obrací ke všem obyvatelům obce i mimo ni, je přirozenou součástí života místních obyvatel, kde se mohou setkávat zájemci o četbu, vzdělávání a setkávání. Knihovna čile spolupracuje s místními spolky a dává prostor komunitním aktivitám. Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 22 neprofesionálních knihoven v regionu. Ocenit je nutno skvělou spolupráci s vedením obce, kvalitu knihovního fondu a profesionální práci knihovníků.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Místní knihovna Černotín

https://cernotin.knihovna.info/

Olomoucký kraj

Knihovnice Bc. Veronika Vališová

Knihovna vítá návštěvníky v přívětivém, nápaditě upraveném prostoru v budově obecního úřadu. Knihovní fond je doplňován z prostředků obce i výměnnými soubory. Vedle knih se půjčují elektronické Albi tužky se vzdělávacími knihami, společenské hry a tematické boxy. Mimořádné nadšení mladé knihovnice, odborné znalosti a její altruismus jsou pramenem široké škály pořádaných akcí. Nejsou zanedbávány ani informační technologie, k dispozici je přístup k internetu, wifi, provoz knihovny je plně automatizovaný, o aktivitách jsou spoluobčané informováni prostřednictvím webové stránky a facebooku. Motto, kterým se knihovna řídí, „Místo nejen pro knihy, ale především pro lidi“, je v černotínské knihovně beze zbytku naplňováno.

Obecní knihovna Horní Ves

https://www.hornives.cz/obec-298/knihovna/

Kraj Vysočina

Knihovnice Jitka Kapounová

Knihovna sídlí od roku 2016 ve zrekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Takto vytvořené prostředí je ideální pro práci s dětmi i dospělými. Knihovna již 12 let připravuje dvě dětská divadelní představení ročně při příležitosti Dne matek a Vánoc. Vystoupení již přesáhla hranice obce. Děti jezdí rozdávat radost i do přilehlých obcí a základních škol. Výjimečná je také spolupráce s mateřskou školou. Děti navštěvují knihovnu pravidelně každý týden, učí se čtenářské gramotnosti a vztahu ke čtení. Knihovna zajišťuje neformální vzdělání v podobě počítačových kurzů pro seniory nebo cestopisných přednášek, které připravují cestovatelé z řad místních obyvatel. Díky kreativní a profesionální práci nad rámec běžných knihovnických a informačních služeb vzniklo z knihovny příjemné a fungující komunitní centrum obce.

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získal

Mgr. Roman Giebisch, PhD., předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života, který rozšiřuje dosavadní dobrou praxi knihoven v rozvoji čtenářství předškoláků a jejich rodin. Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven, aby plnily jednu z nejdůležitějších, v dnešní době zatím málo rozšířených funkcí: aktivně zapojit rodiče a seznamovat společně s nimi i nejmenší děti s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

S knížkou do života

https://www.sknizkoudozivota.cz/

Zvláštní ocenění a diplom získala

Knihovna města Ostravy

za dlouhodobé poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

http://www.kmo.cz/

Knihovna města Ostravy s ústředím a 27 pobočkami dlouhodobě nabízí obyvatelům Ostravy klubovou činnost: jednotlivé kluby mají své strategie, jednotnou vizuální podobu a jasný obsah. Zahrnují kluby Generace, zaměřené na uživatele obvykle seniorského věku (14 klubů), kluby pro předškolní děti a jejich rodiny (12 poboček), zaměřené na výchovu ke čtenářské gramotnosti, zahrnující práci s dětskými skupinami ve vyloučených lokalitách, a kluby pro teenagery (4 pobočky), představující zvláštní prostor pro plánované i vlastní aktivity a zájmy této věkové skupiny.

Tisková zpráva ke stažení (.docx)

Fotogalerie (foto Eva Hodíková, Národní knihovna ČR)

29.11.2022