Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2017

Knihovna roku - ceny udělené roku 2017

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Tisková zpráva (.docx)

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Knihovna městyse Křtiny
http://krtiny.knihovna.cz/
Jihomoravský kraj
Knihovnice Marie Pařilová

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruovaných prostorách. Interiér je funkční, esteticky velmi dobře řešený a nabízí atraktivní a příjemné prostředí všem skupinám obyvatel obce. Po rekonstrukci rychle stoupá počet uživatelů knihovny. Knihovní fond doplňovaný z prostředků obce i výměnnými soubory je základem dobrých služeb, které jsou vykonávány na profesionální úrovni kvalifikovanou knihovnicí. Knihovna zároveň poskytuje odborné knihovnické služby několika menším místním knihovnám. Zcela mimořádná je spolupráce s četnými spolky v obci (mateřské centrum, skauti, klub seniorů…), která přivádí do knihovny nové uživatele. Vynikající je spolupráce s vedením obce a knihovnami v regionu a kraji.

Kontakty: tel. 516 439 109, e-mail knihovna@krtiny.cz


Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Městská knihovna Zruč nad Sázavou
http://mesto-zruc.knihovna.cz/

Středočeský kraj
Knihovnice
Mgr. Jiřina Bělinová a Milena Lhotková

Knihovna je umístěna v rekonstruovaném spolkovém domě. Její interiér je mimořádně prostorný, funkční a esteticky kvalitně řešený, s výborným orientačním systémem v knihovně i fondu. Poskytuje vynikající knihovnické a informační služby všem skupinám obyvatel, výjimečné jsou zejména služby poskytované studentům středních škol (tzv. Záchranné maturitní lano), ale též žákům základní školy, praktické školy i dětem z dětského domova. Obdivuhodná a ojedinělá je systematická spolupráce a propojení knihovny se všemi partnery v obci (spolky, organizace, školy…) včetně jejího vedení, s cílem vzdělávání obyvatel a budování města jako místa pro dobrý život.

Obecní knihovna Velká Hleďsebe
http://www.knihovna-velkahledsebe.cz

Karlovarský kraj
Knihovník Petr Kreuz

Knihovna je umístěna v rekonstruovaných prostorách obecního úřadu. Disponuje prostorným a velmi pěkným, moderně vybaveným interiérem, který doplňuje posezení pro uživatele v pergole před knihovnou. Knihovna se stala postupně skutečným komunitním centrem, živým srdcem obce, kde se setkávají všechny generace a skupiny obyvatel. Mimořádná je intenzita a kvalita práce knihovny se seniory a také s dobrovolníky v čele se starostkou obce. Obdivuhodná je šíře a rozmanitost pořádaných aktivit i spolupráce s řadou partnerů v obci.


Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Krajská vědecká knihovna v Liberci
za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem podporujícího čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě.
http://www.kvkli.cz/

Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky, pro děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih se seznamují se současnou literaturou pro děti v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy nahrávají děti ze základních a středních škol spolu s profesionálními herci. Dalším efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými. Zvukové knihy nahrané na CD nosičích (250 ks) jsou bezplatně poskytnuty všem speciálním školám pro nevidomé a zrakově postižené děti po celé České republice, Knihovně a tiskárně K. E. Macana a všem zvukovým knihovnám v ČR, Sdružení organizace nevidomých a slabozrakých v Liberci, dalším organizacím pro slabozraké a nevidomé spoluobčany a organizacím, které se věnují handicapovaným dětem a o nahrávku projeví zájem - např. nemocničním oddělením, občanským sdružením, speciálním školám. Doposud bylo nahráno 16 titulů zvukových knih.


Zvláštní ocenění a diplom získala

Městská knihovna Sedlčany
za výjimečnou formu spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu.
http://www.knihovna-se.cz/

Projekt Čtenářské kluby ve školních družinách, vedený knihovnicemi, byl realizován v rámci Šablon pro MŠ a ZŠ (výzva: Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – MŠMT). Cílem projektu je rozvoj čtenářských strategií a čtení s porozuměním, pochopení významu týmové práce, podpora kreativního myšlení v souvislosti s knižními příběhy i v souvislosti s vlastní tvorbou.

Fotogalerie

Fototgalerie na Facebooku

19.08.2019