Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2020

Knihovna roku 2020

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Knihovna Halenkov

www.knihovnahalenkov.cz

Zlínský kraj

Knihovnice Mgr. Marcela Šuláková

Knihovna Halenkov je od roku 2018 přestěhována do rekonstruovaných prostor základní školy s vlastním přístupem a samostatným výtahem. Interiér knihovny je světlý, vzdušný, bezbariérový, nápaditě a moderně řešený. V knihovně se tak mohou dobře cítit jak děti tak dospělí. Knihovna bezprostředně sousedí s přednáškovým sálem, kde realizuje aktivity většího rozsahu. Knihovna nabízí ve svých fondech nejenom knihy a periodika, ale také deskové hry či audio knihy. Uživatelé mají k dispozici automat na kávu a nově bibliobox. Děti mohou využít hraní na X-boxu. V osobě knihovnice se snoubí nadšení a pedagogická praxe. Splňuje všechny standardy VKIS a patří mezi knihovny s výbornými statistickými výsledky. Dlouhodobě pracuje s dětskými čtenáři, spolupracuje se ZŠ a MŠ v obci, spolupracuje se spolky. Nutno je také ocenit dobrou spolupráci s vedením obce. Knihovna Halenkov splňuje všechny podmínky pro označení: Knihovna, která se líbí, baví, učí, inspiruje a ponouká k pobytu.

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna" získaly:

Obecní knihovna Jaroměřice

http://www.jaromerice.cz/knihovna.html

Pardubický kraj

Knihovnice Mgr. Veronika Kraváčková

Knihovna sídlí v nově zrekonstruované bezbariérové budově v centru obce. Promyšlená a inspirativní rekonstrukce prostor dává knihovně možnost naplno rozvíjet kulturní a komunitní aktivity a vytvářet přirozené místo pro setkávání. Díky podpoře zřizovatele může paní knihovnice naplňovat poslání knihovny všemi směry. Při práci s dětmi využívá nejen celostátních projektů Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem a S knížkou do života, ale také ve spolupráci s místními spolky připravuje akce jako Oživlé pověsti nebo Pohádkový les, které mají v obci již dlouholetou tradici. Nedílnou součástí práce s dětmi je spolupráce se základní a mateřskou školou. Pro dospělé návštěvníky připravuje knihovna každoročně zájezdy do divadel, celodenní výlety, výstavy a besedy. Celé rodiny mohou v knihovně trávit volný čas například v letním kině, při keramických dílnách nebo vánočních koncertech. Knihovna v Jaroměřicích je místem, které spojuje obyvatele obce všech generací.

Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou

http://www.knihovnakostomlaty.cz/

Ústecký kraj

Knihovníci Hana a Miroslav Bláhovi

Knihovna je umístěna v nově zrekonstruovaném domě v centru obce. Její interiér je mimořádně prostorný a funkční. Nové prostory umožnují rozvíjet činnost kulturního, informačního a především komunitního centra obce, jakým knihovna bezesporu je. Knihovníci, manželé Bláhovi, svou prací inspirují ostatní venkovské knihovníky v celé republice již řadu let. Kostomlatská knihovna je pro ně „srdeční záležitostí“ a je to znát na každém kroku. Proto se k nim rádi vracejí nejen čtenáři, ale také mnozí zajímaví hosté. Od roku 1990 jsou členy SKIP a v rámci Sekce veřejných knihoven aktivně spolupracují se Skupinou pro obecní knihovny. Knihovnu zapojují do celostátních akcí – S knížkou do života, Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka, Týden knihoven a dalších. Pořádají besedy, setkání s autory, poznávací výpravy, výstavy, setkání bývalých učitelů a žáků místní školy, drakiády aj. Jejich vynikající práce byla oceněna již v roce 2004, kdy se kostomlatská knihovna stala „Knihovnou roku“. Podruhé byla knihovna na stejnou cenu nominována v roce 2016 jako nejlepší obecní knihovna Ústeckého kraje. V roce 2019 získali manželé Bláhovi prestižní ocenění „Cena českých knihovníků“ udělovanou za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví.

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala:

Městská knihovna v Praze

za projekt CENTRAL jako rychlou centrální katalogizační službu, šetřící knihovnicím a knihovníkům čas, který mohou věnovat více svým čtenářům a čtenářkám.

Městská knihovna v Praze s podporou Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR od roku 2019 provozuje katalogizační službu CENTRAL, která zrychlila katalogizaci novinek beletrie vycházejících v největších nakladatelstvích na českém knižním trhu. Služba CENTRAL vytváří záznamy na úplné bibliografické úrovni a rychle je poskytuje prostřednictvím České národní bibliografie a Souborného katalogu ČR ostatním knihovnám.

Více o projektu:

https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/sluzby-knihovnam/projekt-central/

Zvláštní ocenění a diplom získala:

Městská knihovna Polička

za projekt Centrum technického vzdělávání _Půda – moderní učebny pro zájmové vzdělávání
v oblasti výuky digitálních technologií a jazyků s dobrou dostupností pro všechny.

Centrum technického vzdělávání Půda jako nedílná součást spektra služeb Městské knihovny v Poličce je inovativním počinem při poskytování nových služeb veřejných knihoven zejména v menších místech, kde obdobná nabídka jiných institucí chybí. Odborná způsobilost centra rozvíjet téma polytechnického vzdělávání a informatického myšlení v prostředí poličské knihovny je inspirací a následováníhodnou dobrou praxí pro knihovny ve srovnatelných podmínkách.

Více o projektu: http://puda.knihovna.policka.org/

12.07.2021