Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2015 Knihovna roku - ceny udělené roku 2015

Knihovna roku - ceny udělené roku 2015

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

Tisková zpráva ke stažení (.doc)

Kategorie základní knihovna

Hlavní cenu 70 000 Kč a diplom získala

Městská knihovna Hroznětín
http://www.hroznetin.knihovna.info/
Karlovarský kraj
Knihovnice: Vendula Zábelová

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruované víceúčelové budově. Dobře architektonicky i designově řešený moderní interiér je vysoce funkční a zároveň příjemný a přívětivý. Knihovna disponuje velmi kvalitním fondem a poskytuje komunitě širokou škálu služeb na vysoké úrovni, a to včetně služeb netradičních (např. balení učebnic, organizace charitativních aktivit s přidanou hodnotou pro potřeby obce ad.). Samozřejmostí je dostatek studijních míst včetně počítačů s přístupem k internetu a wi-fi. Bohatá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce, převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny všechny věkové kategorie obyvatel. Vynikající spolupráce s vedením obce, občanskými sdruženími a spolky i jednotlivci dělá z knihovny oblíbené místo setkávání i skutečné kulturní a komunitní centrum obce.

Statistické ukazatele za rok 2014:
Počet obyvatel: 1 910
Knihovní fond: 7 534
Výpůjčky: 9 049
Čtenáři: 226
Návštěvníci: 6 756

hroznetin3.JPG
hroznetin4.jpg

Zvláštní ocenění a diplom získala

Místní knihovna Vrdy
http://www.obecvrdy.cz/volny-cas/knihovna/
Kraj Středočeský
Knihovnice: Mgr. Petra Kobelová

Knihovna se v příjemných rekonstruovaných prostorech spolkového domu stala v posledních třech letech centrem kulturního života obce. S novou knihovnicí získala obec nejen kvalitní tradiční knihovnické a informační služby a obvyklé akce pro veřejnost, ale také mimořádné a neotřelé aktivity pro děti i jejich rodiče, pro seniory i ostatní obyvatele. Promyšlená a koncepční spolupráce s profesionály i dobrovolníky z obce i regionu a samozřejmě se spolky a vedením obce postupně zvedá úroveň pořádaných aktivit, prezentace knihovny na veřejnosti i její interiérového designu. Velmi pěkná je i zahradní úprava okolí knihovny, které je místem konání řady akcí. Koncepční pohled na roli knihovny v obci i jednotlivé kreativní nápady (letní kino, hororová noc, Noc s tátou…) jsou příslibem dalšího rozvoje této mimořádné knihovny.

Statistické ukazatele za rok 2014:
Počet obyvatel: 2 902
Knihovní fond: 8 418
Výpůjčky: 4 905
Čtenáři: 129
Návštěvníci: 2 990

vrdy1.jpgvrdy2.JPG

Zvláštní ocenění a diplom získala

Obecní knihovna v Kuníně
http://kunin.knihovna.cz/
Kraj Moravskoslezský
Knihovnice: Markéta Kuběnová

Knihovna je založena na velmi dobré a těsné spolupráci s obcí, jejíž podpora je nejlépe vyjádřena především výjimečně zdařilou rekonstrukcí budovy a celkovou změnou interiéru knihovny. Jeho funkční řešení, design, barevnost i vybavení činí z knihovny nepochybně jednu z nejkrásnějších obecních knihoven v ČR. Knihovna je ovšem zajímavá i svou činností s důrazem na práci s dětmi; výborná je spolupráce se školou např. na ekologických projektech a ekologické výchově dětí, ale také při podpoře dětského čtenářství. Knihovna s úspěchem usiluje i o mezigenerační spolupráci v obci (předčítání babiček dětem, spolupráce s tatínky…), genderovou vyváženost akcí a rozvoj komunitního života.

Statistické ukazatele za rok 2014:
Počet obyvatel: 1 890
Knihovní fond: 6 193
Výpůjčky: 9 939
Čtenáři: 144
Návštěvníci: 2 917

kunin1.jpgkunin3.JPG

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Cenu a částku 70 000 Kč získala

Městská knihovna Třinec
za podporu čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající mládeže do života komunity
https://knihovnatrinec.cz/

Knihovna Třinec je knihovnou, galerií, infocentrem a literární kavárnou. Třinecká knihovna prošla výraznou rekonstrukcí a koncem roku 2014 otevřela nové prostory veřejnosti. Činnost, kterou knihovna vyvíjí, je systematická a koncepční - knihovna připravuje celoroční programy s pečlivou dramaturgií a důrazem na kvalitu. Součástí dlouhodobé koncepce rozvoje knihovny a jedním z prioritních bodů strategického plánu města je práce s mládeží. Od roku 2010 provozuje samostatné oddělení zaměřené na dospívající a mladé lidi – Knihovnu pro mladé/M klub, který připravuje v rámci informačního vzdělávání řadu netradičních akcí s využitím prvků kritického myšlení. Třinecká knihovna jde inovativní cestou zlepšování služeb a experimentálně se rozhodla využít u nás zatím neotřelých metod designu služeb zaměřeného na člověka. Ve spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU dlouhodobě inovuje služby zaměřené v první fázi na výpůjční služby, postupně na celou nabídku služeb. Vedení knihovny volí moderní metody a formy strategického plánování, každý pracovník se podílí na tvorbě strategického plánu a jeho naplňování.

Diplom získala

Městská knihovna Mikulov
za projekt „Kniha do vlaku“
http://mikulov.knihovna.cz/kniha-do-vlaku/
Městská knihovna Mikulov nabídla ve spolupráci s Českými drahami cestujícím novou službu, která již funguje v některých zdravotnických zařízeních, ve dvou veřejných parcích a v některých institucích v ČR. Služba funguje na principu „vezmi knihu, vrať knihu“. Původně regionální projekt se rozšířil do dalších krajů, v současnosti je do něj zapojeno přes 40 měst. Jeho cílem je podpora čtenářství a vztahu ke knihám a současně podpora kultury cestování.

Fotogalerie

02.02.2018