Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2015 Nominace v kategorii "významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" 2015

Nominace v kategorii "významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb" 2015

Cena Knihovna roku se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

 

právnické osoby
Knihovna Nadace Bohuslava Martinů služby knihovny s důrazem na projekt Databáze pramenů Institutu B. Martinů
Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně zpřístupnění a popularizace knihovního fondu knihovny primátorů statut. města Zlína
Krajská knihovna Vysočiny akce Malá knihovnická slavnost
Městská knihovna Česká Třebová + Městská knihovna Ústí nad Orlicí implementace systému Koha jako příklad spolupráce knihoven
2 x nominace
Městská knihovna Český Těšín posilování občanské vzájemnosti a mezinárodních vztahů v kulturní a společenské oblasti
Městská knihovna Hodonín služby rekonstruované knihovny – komunitní centrum města
Městská knihovna Mikulov projekt Kniha do vlaku
Městská knihovna Praha Minibibliobus Oskar
Městská knihovna Sedlčany Programy pro školská zařízení
10 x nominace
Městská knihovna Sedlčany Výukový program pro 1. ročník ZŠ
Městská knihovna Sedlčany pilotní projekt knihovnického programu Tritius
Městská knihovna Třinec projekty k podpoře čtenářství a aktivní zapojení dospívající mládeže do života komunity
Městská knihovna Třinec zdařilá rekonstrukce a inovace v přístupu k designu služeb knihovny
Místní knihovna Veselice Databáze Centrum regionální literatury
Moravská zemská knihovna v Brně portál zvukových dokumentů Virtuální národní fonotéka
Národní technická knihovna nová rozšířená otvírací doba NTK
UK – Knihovna FF UK služby knihovny s důrazem na dokončení retrokonverze lístkových katalogů
fyzické osoby
Mgr. Tomáš Gec přínos k rozvoji masové digitalizace a dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů v českých knihovnách;
přínos k rozvoji integrace zdrojů českých knihoven v rámci centrálního portálu knihoven
Mgr. Kateřina Pechová (MěK Dobříš) modernizace poskytování služeb MěK Dobříš (přístavba bezbariérového vstupu a rekonstrukce oddělení pro dospělé)
02.02.2018