Information for libraries

  • na webu

ipk_visual_final.jpg

Nacházíte se zde: Úvod Soutěže a ceny Knihovna roku Knihovna roku 2021

Knihovna roku 2021

Knihovna roku 2021

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

 

kategorie „základní knihovna“

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Obecní knihovna ve Statenicích

https://www.obyvakvesnice.cz/

Kraj: Středočeský

Knihovnice: MgA. Zuzana Brychtová Horecká, Mgr. Barbora Černohorská

Knihovna sídlí v nově rekonstruovaném sto let starém domku s přístavbou rozšiřující užitnou plochu. Vlídnou přestavbou vznikl výjimečný prostor, který vedle knihovnických a informačních služeb umožňuje rozvíjet různorodé aktivity komunitního typu. Interiér je plně funkční a esteticky atraktivní, poskytuje příjemné a uživatelsky přívětivé prostředí s relaxační zónou. Během posledních pěti let se knihovna stala skutečným komunitním a společenským centrem – obývákem vesnice, na jehož činnosti se spolu s knihovnicemi podílí velké množství dobrovolníků, a zásadně ovlivňuje kulturní, společenské, ale i politické dění v obci. Spolupráce s obcí, ale i s místními spolky a dalšími subjekty v místě je na velmi dobré úrovni. Aktivně knihovna kooperuje i s knihovnami z okolních obcí a s pověřenou knihovnou. V místě není škola, knihovna je ovšem v živém kontaktu s jedinou místní soukromou školkou a svými mnohostrannými aktivitami cílí mj. na dětské čtenáře a podněcuje rozvoj čtenářské gramotnosti a motivaci dětí ke čtení. Zúčastňuje se celonárodních kampaní na podporu čtenářství a propagaci služeb knihovny, pravidelně také organizuje a pořádá filmový klub, tvořivé dílny a prožitkové akce, autorská čtení a besedy pro děti i dospělé a další zajímavé aktivity. Výjimkou nejsou ani společné diskuse se starostkou o aktuálním dění v obci. Pro svou činnost knihovna dovedně využívá možnosti vícezdrojového financování. Svým uživatelům nabízí různorodý fond pro všechny věkové a zájmové skupiny. O prosperitě knihovny vypovídá nejen vzrůstající počet čtenářů a návštěvníků, ale i rozšíření otevíracích hodin pro veřejnost a její profesionalizace v roce 2021.

 

Zvláštní ocenění a diplom v kategorii „základní knihovna“ získaly:

Místní knihovna v Číměři

https://www.cimer.cz/mistni-knihovna/

Kraj: Vysočina

Knihovnice: Michaela Láníková

Knihovna sídlí v rekonstruovaných prostorách spolu s obecním úřadem a Společenským centrem. Čtenáře vítá útulné prostředí knihovny a mají zde k dispozici pěkný aktuální knihovní fond, který je doplňován z prostředků obce i výměnnými soubory. V obci Číměř žije 210 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Knihovna nabízí rozmanité a nápadité akce, které jsou zaměřeny především na práci s dětmi a mládeží. V rámci těchto akcí dochází hlavně k mezigeneračnímu propojování. Knihovna se velkou měrou podílí na celém kulturním a společenském životě obce.  Nelze opomenout vynikající spolupráci s vedením obce a důkazem toho jsou ocenění, jež knihovna získala: druhé místo v soutěži Knihovna jinak 2019 za akci Knihovna naruby a Diplom za práci s mladými čtenáři v rámci Vesnice roku 2019. Knihovna je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.

Veřejná knihovna Slivenec

https://www.slivenec.knihovna.cz/

Kraj: Praha

Knihovnice: Irena Krejčová, Mgr. Jiřina Haningerová

Stážistka/dobrovolnice: Veronika Borovková

Veřejná knihovna ve Slivenci je neprofesionální bezbariérová knihovna, která v uplynulých letech prošla kompletní rekonstrukcí včetně pořízení nového mobiliáře. Prostory nadále vylepšují. Zásadní proměnou prošel venkovní prostor před knihovnou, kde z neudržované zeleně vznikla venkovní zahrada s možností posezení. Knihovna má pro své aktivity k dispozici nově zrekonstruovaný multifunkční sál v podkroví městského úřadu. I zde je k dispozici výtah.

V knihovně působí dvě knihovnice spolu se studentkou, která zde vykonávala školní praxi a v současné době pracuje jako dobrovolnice. Knihovna nabízí kromě běžných informačních a knihovnických služeb různorodé vzdělávací a kulturní akce, o které je i přes vysokou konkurenci, stále velký zájem. Hojně navštěvované jsou pravidelně pořádané cestopisné přednášky. Knihovna spolupracuje s řadou místních spolků a s mateřskými a základními školami. Zaměřuje se na potřeby seniorů a ve spolupráci s Klubem seniorů pořádá výlety, kvízy, tréninky paměti a vzdělávací aktivity na téma zdravotnictví a přírodní vědy. Knihovna tedy plní velmi dobře roli komunitní knihovny a podílí se na mezigeneračním propojování. Knihovna se těší znamenité podpoře zřizovatele.

 

 

Kategorie „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“

Hlavní cenu a částku 70 000 Kč získala

Knihovna Jiřího Mahena v Brně

za projekt Knihovna na Křižovatce a jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování

Projekt započatý v roce 2011 je unikátním a funkčním modelem úspěšné spolupráce veřejné knihovny, univerzity a zřizovatele. Je příkladem úspěšné praxe a inspirací pro ostatní knihovny, a také úspěšným modelem rozšiřování zkušeností a praxe studentů knihovnictví.

Více o projektu:

https://www.kjm.cz/pobocky/stare-brno-na-krizovatce

 

Zvláštní ocenění a diplom získala

 

Národní knihovna České republiky

za zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19 jako nenahraditelného zdroje pro oblasti vzdělávání a výzkumu.

Pandemie koronaviru a související vyhlášení nouzového stavu v letech 2020 a 2021 výrazným způsobem omezily služby knihoven spjaté s fyzickým přístupem uživatelů k fondům.

Díky vyjednávání Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S a se Svazem knihkupců a nakladatelů (dále „SČKN“) se podařilo uzavřít mimořádné krátkodobé kolektivní smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven zahrnující autorsky chráněná díla dostupná na trhu. Celkem bylo dostupných přibližně 250 000 jednotek starší i novodobé české vydavatelské produkce (knihy, časopisy a další dokumenty). Přístup byl zajištěn formou vzdáleného přístupu, tj. z vlastního zařízení uživatelů z domova nebo ze zaměstnání. Do systému zpřístupnění NDK-COVID bylo zahrnuto 185 knihoven především z oblasti vysokých škol a vědeckých institucí. Uživatelé těchto knihoven mohli zobrazovat a číst plné texty nabízených dokumentů bez možnosti zhotovení tiskové nebo digitální kopie. NDK-COVID mohlo potenciálně využívat 1,035 milionů registrovaných uživatelů těchto knihoven.

Více o projektu:

https://dnnt.nkp.cz/

05.11.2021