Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Rekvalifikační knihovnický kurz

Rekvalifikační knihovnický kurz

Rekvalifikační kurz pro rok 2017 je již naplněn! Pro příští rok chystáme kurzy v novém formátu, bližší informace najdete zde.

Rekvalifikační knihovnické kurzy organizuje oddělení vzdělávání NK ČR. Kurzy jsou schváleny akreditační komisí MŠMT ČR a jsou určeny zájemcům o zaměstnání v knihovnách, zaměstnancům Národní knihovny ČR a pracovníkům jiných knihoven se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v neknihovnických oborech k získání odborné knihovnické kvalifikace.

Cílem kurzů je poskytnout frekventantům ucelený přehled o současném vývoji knihovnictví v ČR, legislativě v oboru i o procesech a činnostech v knihovnách. Předpokládá se získání teoretických, ale i  praktických znalostí a osvojení si základních dovedností z  oblasti knihovnicko-informačních činností.
Cena školného je 4 300 Kč za osobu.

Výukový program je společný pro všechny posluchače (absolventy středních i vysokých škol). Výuka v rozsahu 160 hodin se uskutečňuje formou studia při zaměstnání. Po dobu cca 33 týdnů, vždy 1x týdně 5 hodin, probíhají přednášky, semináře a praktická cvičení. Kurz se bude konat od února do listopadu (s přestávkou v červenci a srpnu), vždy ve středu od 9 do 13:15 hod.


Základní studijní program je složený z pěti odborných předmětů:

  • Knihovnictví v širších souvislostech, historie a současnost
  • Budování a organizace informačního fondu
  • Knihovny a informační technologie
  • Knihovnické a informační služby
  • Základy managementu a marketingu

Během studia je ověřována úroveň dosažených znalostí a pracovních dovedností. Kurz je ukončen závěrečnou komisionální zkouškou ze tří stěžejních předmětů studia (Knihovnictví v širších souvislostech, Budování a organizace informačního fondu, Knihovnické a informační služby).

Absolventi získávají osvědčení rekvalifikačního charakteru, tj. doklad o odborné kvalifikaci pro činnost knihovník s platností pro Českou republiku.

 

Kapacita kurzu pro rok 2017 je již naplněna. V roce 2017 bude kurz naposledy probíhat ve stávajícím formátu, v následujících letech bude přizpůsoben jednotlivým typovým pozicím podle Národní soustavy povolání (bližší informace najdete zde).

Kateřina Nekolová

12.01.2017Vyhledávání
Informace

Knihovnický institut Národní knihovny přijme do svého Studijního a informačního oddělení pracovníka/pracovnici na celý úvazek. Rámcová pracovní náplň: redakční a technická správa portálu IPK, katalogizace internetových zdrojů do databáze KKL, rešerše, služby v Knihovně knihovnické literatury. Požadavky: vysokoškolské vzdělání a zkušenosti především s katalogizací a správou webu. Výhodou je knihovnické vzdělání, znalost katalogizace podle RDA. Věk nerozhoduje. Nabízíme: Platové zařazení T12, benefity (stravenky, karta AMG, 5 týdnů dovolené).

Kontakt elektronickou poštou: eva.bartunkova@nkp.cz