Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Akce, vzdělávání Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost Nové knihovnické kurzy dle NSK

Nové knihovnické kurzy dle NSK

Informace o nových knihovnických kurzech pro rok 2018

Od ledna 2018 bude Národní knihovna nabízet knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací pro následující typové pozice:

  • Knihovník akvizitér,
  • Knihovník katalogizátor,
  • Knihovník pracovník správy fondů,
  • Knihovník v přímých službách,
  • Referenční knihovník

Nově probíhá zvlášť kurz a zvlášť zkouška. V roce 2018 budou kurzy v pilotní verzi probíhat bez akreditace MŠMT. Kurzy budou realizovány částečně prezenčně a částečně formou e-learningu. Výuka bude vždy ve středu od 9:30 do 13:30 hodin v učebnách Knihovnického institutu v Klementinu.

Přihlášky do kurzu zasílejte nejpozději do 20. listopadu 2017. Kurzy se budou otevírat na základě naplnění minimálního počtu zájemců. Do 30. listopadu 2017 bychom Vám přijetí do kurzu potvrdili.

Učební texty pro jednotlivé bloky připravila Moravská zemská knihovna a jsou dostupné zde.

Cena jednotlivých kurzů:

 

Počet hodin

Cena

Knihovník akvizitér

120 hodin

4 500,-

Knihovník katalogizátor

120 hodin

4 500,-

Knihovník pracovník správy fondů

80 hodin

3 500,-

Knihovník v přímých službách

120 hodin

4 500,-

Referenční knihovník

160 hodin

5 000,-

 

 

Zkoušky dle NSK

Na zkoušku se můžete přihlásit i bez absolvování kurzu. Termín se plánuje na listopad 2018.

Více informací o požadavcích na jednotlivé typové pozice najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.

Cena jednotlivých zkoušek:

 

Absolvent/ka kurzu

Bez absolvování kurzu

Knihovník akvizitér

2 000,-

3 000,-

Knihovník katalogizátor

2 000,-

3 000,-

Knihovník pracovník správy fondů

1 500,-

2 500,-

Knihovník v přímých službách

2 000,-

3 000,-

Referenční knihovník

2 000,-

3 000,-

 

Závazná přihláška do knihovnického kurzu Národní knihovny ČR

Bližší informace Vám poskytne: Kateřina Nekolová, tel. 221 663 339, katerina.nekolova@nkp.cz

01.12.2017
Kategorie: